Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 aineistot ja selvitykset

Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyi 13.12.2013 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1. Ympäristöministeriö vahvisti 3.12.2014 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ja määräsi kaavan tulemaan kokonaisuudessaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Satakunnan vaihemaakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 6.5.2016.

Lakisääteiset kaava-asiakirjat:

 Oheismateriaalit:

kaavayhdistelmä 1:200 000 (4,42 Mt)

A: Valmisteluaineisto

 B: Yhteisvaikutukset

 C: Linnustoraportit

D: Havainnollistamismateriaalit

Aluekohtaiset havainnollistamismateriaalit