Kansallinen rahoitus

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen – rahoitus (AKKE)

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha käytetään maakuntien liittojen päätösten mukaisesti hallituksen aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa edistäviin kohteisiin.

Avoimet rahoitushaut sekä alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -hankkeisiin liittyvät ohjeet ja lomakkeet löytyvät yllä olevista linkeistä.

Rahoitetut AKKE-hankkeet (päivitetty 28.10.2022)

Avoimet rahoitushaut

Ohjeet ja lomakkeet

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)

Alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin tarkoitettu määräraha (AIKO) voidaan käyttää innovatiivisiin ja kokeileviin toimiin, joilla edistetään alueiden resilienssiä (muutosjoustavuus) muuttuvassa
toimintaympäristössä, jota ovat viime aikoina haastaneet kansainväliset kriisit. Lisäksi määrärahaa
voidaan käyttää rakennemuutosten ennakointiin ja tukemiseen, kestävään elinkeinojen uudistamiseen
sekä alueiden älykkääseen sopeutumiseen.

Avoimet rahoitushaut

Ohjeet ja lomakkeet 

  • Jyrki Tomberg

    Jyrki Tomberg

    Rahoitusasiantuntija

    +358 50 569 6818
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi