Alue 14: Linnunmäki, Harjavalta Nakkila

Hyväksymisvaiheen ja 2 ehdotusvaiheen havainnollistamismateriaali.

Näkyvyysaluekartta (pdf 1,0 Mb)
Näkyvyysaluekartta osoittaa ne alueet, joille näkyy osia vähintään yhdestä tuulivoimalasta. Näkyvyysalueanalyysi perustuu laskentaan, joka huomioi maaston korkeussuhteet sekä voimaloiden korkeudet. Metsät ja tiheästi asutut asuinalueet on huomioitu laskennassa näköesteinä.

Ehdotusvaiheen 1 havainnollistamismateriaali.

Havainnekuvasto (pdf 1,9 Mb)

Lintuperspektiivistä kuvattu 3D-malli.
Silmän tasolta kuvattu 3D-malli tietä 2460 Harjavallasta pohjoiseen.
Silmän tasolta kuvattu 3D-malli tietä 12911 kaakosta Leineperin alueelle.
Kuvanlaatua voi parantaa videon alareunan rataskuvakkeesta.

Lataa 3D-mallin kameralinja (pdf)