Alue 10: Harjakoski, Pomarkku

Hyväksymisvaiheen ja ehdotusvaiheen 2 havainnollistamismateriaali

Näkyvyysaluekartta (pdf 1,2 Mb)
Näkyvyysaluekartta osoittaa ne alueet, joille näkyy osia vähintään yhdestä tuulivoimalasta. Näkyvyysalueanalyysi perustuu laskentaan, joka huomioi maaston korkeussuhteet sekä voimaloiden korkeudet. Metsät ja tiheästi asutut asuinalueet on huomioitu laskennassa näköesteinä.

Ehdotusvaiheen 1 havainnollistamismateriaali 

Havainnekuvasto (pdf 2,2 Mb)

Alueen 3D-malli
Kuvanlaatua voi parantaa videon alareunan rataskuvakkeesta.

Lataa 3D-mallin kameralinja (pdf)