Avoimet rahoitushaut

RAHOITUSTA ALUEEN OMAEHTOISEEN KEHITTÄMISEEN JA SOPIMUKSELLISEEN YHTEISTYÖHÖN HAUSSA YHTEENSÄ 1 185 000 EUROA

Hakuaika päättyy 30.6.2022 klo 15.00

Haku ”Alueen kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen” (AKKE) -määrärahasta alueen omaehtoiseen kehittämiseen ja sopimukselliseen yhteistyöhön on avattu.  Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta jaetaan yhteensä 319 000 euroa alueen omaehtoiseen kehittämiseen ja 866 000 euroa valtion ja maakuntien välisen sopimuksellisuuden edistämiseen aluekehittämiskeskustelujen yhteydessä sovittuihin kärkiin valtion ja maakunnan yhteistyöasiakirjojen mukaisesti.

Kansallista ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen” -määrärahaa käytetään työ- ja elinkeinoministeriön 24.3.2022 päätöksen mukaisesti hallituksen aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa edistäviin kohteisiin.

Maakuntien omaehtoisen kehittämisen määräraha (painopisteet 1.) on tarkoitettu kohdennettavaksi monipuolisesti hallituksen aluekehittämispäätöksen ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa tukeviin toimiin maakuntien omien tarpeiden ja harkinnan mukaan. Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin kehittämishankkeisiin, kehitysprosessien käynnistämiseen sekä monenkeskisiin selvitys- ja kehittämishankkeisiin.

Sopimuksellisen yhteistyön määräraha (painopisteet 2.) kohdistetaan valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskustelujen lopputulemana olevien yhteistyöasiakirjojen mukaisesti valtioneuvoston ja maakunnan sopimien aluekehittämisen kärkien kehittämiseen. Valtion ja maakunnan liittojen välisissä aluekehittämiskeskusteluissa on sovittu maakuntakohtaisesti tietyt kärkikohteet ja tästä on laadittu myös erillinen yhteistyöasiakirja.

Haun painopisteet 1. omaehtoinen kehittäminen (319 000 euroa)

Hankkeiden valinnassa käytetään perusteena kytkeytymistä Satakunta-strategiaan ja siihen sisältyvään Satakunnan maakuntaohjelmaan 2022-2025. Ohjelma löytyy osoitteesta: https://satakunta.fi/aluekehitys/strategiat-ja-ohjelmat/satakunta-strategia/

Hankkeen tulee lisäksi edistää alueen elinvoimaa vähintään yhden seuraavan teeman alla:

 • alueen veto-/pitovoiman vahvistaminen
 • osaavan työvoiman saatavuus
 • elinkeinorakenteen uudistuminen ja monipuolistuminen
 • osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Haun painopisteet 2. sopimuksellisuuden edistäminen (866 000 euroa)

Hankkeiden valinnassa käytetään perusteena kytkeytymistä Satakuntaliiton ja valtion laatiman yhteistyöasiakirjan valittujen kehittämisen kärkien toteuttamiseen seuraavasti:

 • teema 1: Osaavan työvoiman saatavuus, työvoiman liikkuvuus ja osaamistason nosto 350 000 euroa
 • teema 2: Elinkeinoelämän ympäristöllisesti kestävä uudistuminen erityisesti bio- ja akkuklusterissa sekä kiertotaloudessa (Green Satakunta) 316 000 euroa
 • teema 3: Maakunnan vetovoiman ja hyvinvoinnin edistäminen 200 000 euroa

Yhteistyöasiakirjan teemat ja kehittämisen kärjet tarkemmin täältä:  https://satakunta.fi/aluekehitys/aluekehittamiskeskustelut/

Hankkeiden valinta

Satakuntaliiton hanketiimi arvioi ja pisteyttää kaikki hankkeet yllä mainittujen painospisteiden mukaan sekä tekee hankkeiden välisen keskinäisen vertailun. Eniten pisteitä saaneet hankkeet voidaan rahoittaa.

Tuensaajaryhmät, tuen määrä ja käytössä olevat kustannusmallit

Tuensaajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kehitysyhtiöt, kunnat ja järjestöt. Satakuntaliitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen tai ammatinharjoittajan liiketoiminnan kehittämistä. Enimmäistuki yhteen hankkeeseen voi olla 80 000 euroa. Poikkeuksena sopimuksellisuuden edistämisen teemat 1 ja 2, joissa tuki voi olla korkeintaan 150 000 euroa. Tuen enimmäismäärä on 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Haettavissa oleva rahoitus on kokonaisuudessaan 1 185 000 euroa.

Tässä haussa käytössä ovat seuraavat kustannusmallit:
Flat Rate 40 % (oletusarvoisesti käytettävä)
Flat Rate 7 %
Flat Rate 1,5 %
Tosiasiallisesti aiheutuneet ja maksetut tukikelpoiset kustannukset (vain perustelluista syistä)

Tuen hakeminen

Tukea haetaan Satakuntaliiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman kehittäminen -rahoituksen hakulomakkeella. Ohje hankkeiden hakijoille ja hakulomake löytyvät Satakuntaliiton verkkosivuilta: https://satakunta.fi/rahoitus/kansallinen-rahoitus/lomakkeet-ohjeet/

Hakemus toimitetaan Satakuntaliiton kirjaamoon allekirjoitettuna sähköpostitse (kirjaamo@satakunta.fi).
Hakemukset tulee jättää torstaihin 30.6.2022 klo 15.00 mennessä.

Hakuilmoitus ladattavassa pdf-muodossa

Lisätietoja antavat Satakuntaliiton hanketiimin jäsenet, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@satakunta.fi

aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma, p. 044–711 4330
rahoitusasiantuntija Jyrki Tomberg, p. 050-569 6818
aluekehitysasiantuntija Krista Tupala, p. 044-711 4387
aluekehitysasiantuntija Tiina Palonen-Roihupalo, p. 044-711 4380
aluekehitysasiantuntija Jenny Katila, p. 044 711 4361

 • Timo Vesiluoma

  Timo Vesiluoma

  Aluekehitysjohtaja

  +358 44 711 4330
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Jyrki Tomberg

  Jyrki Tomberg

  Rahoitusasiantuntija

  +358 50 569 6818
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Krista Tupala

  Krista Tupala

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4387
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi