Avoimet rahoitushaut

Rahoitusta alueen omaehtoiseen kehittämiseen
Hakuaika päättyy pe 29.1.2021 klo 15.00

Rahoitus kohdennetaan koronakoronakriisistä elpymiseen ja jälleenrakennukseen liittyviin toimenpiteisiin Satakunnassa

Kansallista ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen” -määrärahaa käytetään työ- ja elinkeinoministeriön 22.10.2020 päätöksen mukaisesti koronakoronakriisistä elpymiseen ja jälleenrakennukseen liittyviin toimenpiteisiin.

Toimenpiteiden tulee tukea Satakunnan alueellisen selviytymissuunnitelman teemoja.

Satakuntaliitto on yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa valmistellut maakunnallista selviytymissuunnitelmaa, jonka nimi on ’Kasvun mahdollisuus – Satakunnan tavoitteet ja toimenpiteet koronapandemian akuuttivaiheen jälkeiseen aikaan’ (satakunta.fi/kasvun-mahdollisuus-valiraportti).  Satakunnan selviytymissuunnitelma keskittyy koronakriisin aiheuttamiin aluetaloudellisiin vaikutuksiin ja etenkin siihen, minkä toimien avulla Satakunnan talous- ja työllisyyskehitys voitaisiin palauttaa koronaa edeltäneeseen kasvuun.

Maakuntahallituksen 23.11.2020 päätöksen ja Satakunnan oman selviytymissuunnitelman mukaisesti määrärahoja voidaan tässä haussa kohdentaa nopeasti toteutettavissa oleviin hankkeisiin, joiden avulla voidaan ensisijaisesti parantaa alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja luoda uutta kasvua ja työllisyyttä. Määrärahoja voidaan kohdentaa myös koronakriisin akuutteihin ongelmiin vastaamiseen.

Hankkeen tulee perustua Satakunnan alueelliseen Kasvun mahdollisuus -selviytymissuunnitelmaan.

Lisäksi hankkeiden tulee edistää suoraan tai välillisesti:

• elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä
• tukea siirtymää kohti digitaalista yhteiskuntaa
• hiilineutraalia yhteiskuntaa (vihreä siirtymä)

Tuensaajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kehitysyhtiöt, kunnat ja järjestöt. Satakuntaliitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen tai ammatinharjoittajan liiketoiminnan kehittämistä.

Enimmäistuki yhteen hankkeeseen voi olla korkeintaan 80 000 euroa. Tuen enimmäismäärä on 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Haettavissa oleva rahoitus on kokonaisuudessaan 750 000 euroa.

Tuen hakeminen

Tukea haetaan Satakuntaliiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman kehittäminen -rahoituksen hakulomakkeella. Hakuohjeet ja hakulomake täyttöohjeineen löytyvät Satakuntaliiton verkkosivuilta: (satakunta.fi/rahoitus/kansallinen-rahoitus)

Hakemus toimitetaan Satakuntaliiton kirjaamoon allekirjoitettuna sähköpostitse (kirjaamo@satakunta.fi).
Hakemukset tulee jättää viimeistään perjantaina 29.1.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja:

aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma, p. 044–711 4330, etunimi.sukunimi@satakunta.fi
rahoitusasiantuntija Jyrki Tomberg, p. 050-569 6818, etunimi.sukunimi@satakunta.fi
erityisasiantuntija Katja Laitinen p.044-711 4360, etunimi.sukunimi@satakunta.fi
aluekehitysasiantuntija Krista Tupala, p. 044-711 4387, etunimi.sukunimi@satakunta.fi