Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma edistää osaltaan maakuntakaavan ja maakuntasuunnitelman toteutumista. Suunnitelman tärkeänä lähtökohtana on maakunnan saavutettavuuden parantaminen siten, että Satakunnan kilpailukyky ja aluekehityksen edellytykset paranevat.

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä, niitä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta sekä liikenteen palveluista annetussa laissa tarkoitetuista palveluista, liikennevälineistä ja liikennettä ohjaavista järjestelmistä muodostuvaa kokonaisuutta. Liikennejärjestelmäsuunnittelussa on useampia eri tasoja, jotka ovat kaikki sidoksissa toisiinsa.

Tavoitteena on, että liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua. Liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää.

Satakuntaliitto toimii monissa saavutettavuuden parantamisen ja liikenteen kehittämisen ylimaakunnallisissa yhteistyöryhmissä. Maakunnan saavutettavuuden hyväksi tehdään yhteistyötä sekä alueiden käytön että edunvalvonnan työkaluilla. Lue lisää yhteistyöstä ja edunvalvonnasta Satakuntaliiton kasvun kärjet -sivuilta.

  • Esa Perttula

    Esa Perttula

    Liikennesuunnittelija

    +358 44 711 4370
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi