Strategiat ja ohjelmat

Maakunnallisessa aluekehittämisen strategiatyössä kuvataan maakunnan tavoiteltava tulevaisuuden tahtotila sekä kehittämisen keskeiset strategiset suuntaviivat.

Aihealueet

Satakunta-strategia

Satakunnan maakuntasuunnitelman 2050 – ja maakuntaohjelman 2022-2025 sekä älykkään erikoistumisen strategian 2021-2027 laatimisprosessit on yhdistetty Satakunta-strategian valmistelutyöksi.

Lue lisää

Älykkään erikoistumisen strategia

Älykäs erikoistuminen tarkoittaa kunkin maan ja alueen erityisten ominaisuuksien ja varojen tunnistamista, kunkin alueen kilpailuetujen korostamista sekä alueellisten sidosryhmien ja varojen tuomista huippuosaamiseen perustuvan tulevaisuudennäkymän tueksi.

Lue lisää

Maakuntaohjelma

Maakuntaohjelman tavoitteena on antaa kattava kuva maakunnan strategisesta aluekehittämisestä ja kehittämistavoitteista. Ohjelma luo puitteet kehittämiselle ja kumppanuuksien syntymiselle eri tasoilla. Se nostaa esiin maakunnan kannalta keskeiset painopisteet ja kehittämisen kohteet. Tavoitteena on Satakunnan kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden edistäminen. Maakuntaohjelma on valmisteltu yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen…

Lue lisää