Strategiat ja ohjelmat

Maakunnallisessa aluekehittämisen strategiatyössä kuvataan maakunnan tavoiteltava tulevaisuuden tahtotila sekä kehittämisen keskeiset strategiset suuntaviivat.

Aihealueet

Satakunta-strategia

Satakunnan maakuntasuunnitelman 2050 – ja maakuntaohjelman 2022-2025 sekä älykkään erikoistumisen strategian 2021-2027 laatimisprosessit on yhdistetty Satakunta-strategian valmistelutyöksi.

Lue lisää

Älykäs erikoistuminen

Älykäs erikoistuminen tarkoittaa kunkin maan ja alueen erityisten ominaisuuksien ja varojen tunnistamista, kunkin alueen kilpailuetujen korostamista sekä alueellisten sidosryhmien ja varojen tuomista huippuosaamiseen perustuvan tulevaisuudennäkymän tueksi.

Lue lisää