Teollisuuden kasvuohjelma

Yhteinen kehittämisohjelma Satakunnan teollisuuden kasvun tueksi
– Tavoitteena maailman paras teollisuusalueisiin perustuva kokeiluympäristö.

Satakunnan teollisuuden kasvuohjelma Teollisuuspilotti – Esitys teollisuuden kehittämisohjelmaksi Satakunnassa on maakunnan yhteinen esitys teollisuuden kehittämisohjelmaksi Satakunnassa. Teollisuuspilotti on ohjelmajulistus satakuntalaisen teollisuuden ja sen uudistumisen merkityksestä Suomelle, ja yhteistyöhön haetaan myös ministeriöitä aktiivisessa, mahdollistavassa roolissa.

Teollisuuspilotin tavoitteena on edistää teollisuuden kasvua, kilpailukykyä, uudistumista ja älykästä erikoistumista Satakunnassa sekä turvata teollista toimintaa sekä minimoida kasvun hidasteita. Kasvun ytimessä ovat mm. uusien liiketoiminta-alueiden löytäminen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-toiminta (TKI), sekä suuryritysten, pk-yritysten ja start-up yritysten tavoitteellinen yhteistyö. Myös koulutus- ja tutkimuslaitoksilla on tässä työssä merkittävä rooli.

Ohjelman keskiössä ovat Satakunnassa sijaitsevat kansallisesti merkittävät teollisuuspuistot: Kupariteollisuuspuisto ja M20 Industrial Park Porissa, Seaside Industry Park Raumalla, Suurteollisuus-puisto Harjavallassa, Kirkkokallion agroekologinen teollisuuspuisto Honkajoella sekä Etelä-Satakunnan elintarvikeyritysalueet. Teollisuuspilotin avulla voidaan luoda ja testata teollista toimintaa monipuoli-sesti uudistavaa teollisuuspuistostrategiaa, jota voidaan laajentaa myös kansalliseksi toimintamalliksi. Tavoitteena on luoda maailman paras teollisuusalueisiin perustuva kokeiluympäristö.

Satakunnan teollisuuden kasvuohjelma Teollisuuspilotti

Satakunta region Finland – Industrial vision 2020 programme

Satakunta region Finland - Industrial vision 2020 programme

 

 

  • Katja Laitinen

    Katja Laitinen

    Erityisasiantuntija

    +358 44 711 4360
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi