Tulevaisuusfoorumit

Satakuntaliitto järjestää vuosittain Satakunnan Tulevaisuusfoorumin, jossa tarkastellaan maakunnallisen kehittämisen ajankohtaisia teemoja sekä tulevan vuoden ennakointiteemoja aluekehittämisen ja edunvalvonnan lähtökohdista.

Satakunnan Tulevaisuusfoorumi 2020

Satakunnan Tulevaisuusfoorumi järjestettiin torstaina 26. marraskuuta 2020, mukana foorumilla oli lähes sata maakunnan tulevaisuudesta kiinnostunutta osallistujaa. Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä avasi foorumin ja toi esille maakunnan vahvuuksina automaation ja robotiikan, teknologiametallit, akkuklusterin, kiertotalouden, energian, meriosaamisen, elintarvike-klusterin sekä biotalouden. Myös osaaminen ja koulutus, jatkuva oppiminen, ennakointi ja tki-toiminta luovat mahdollisuuksia maakunnan elinvoiman ja vetovoiman kasvuun.

Key Note puhuja professori (KKV, JY) Mika Maliranta esitteli tuottavuuden tulevaisuutta Suomessa ja sen alueilla. Hän kuvasi mm. sekä lyhyen aikavälin kysyntäpolitiikan ja pitkän aikavälin tarjonta-politiikan kokonaisuutta suhteessa talouskasvuun. Pitkän aikavälin tarkastelussa työn tuottavuuden tarkastelu on merkittävää ja innovaatiotoiminnan vahvistamisessa tarvitaan sekä edellytyksiä että kannustimia.

Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa kävi kommenttipuheenvuorossaan läpi organisaatiotason näkökulmia tuottavuuden mittareista sekä siitä, miten saadaan kilpailukykyä tuottavuuteen panostamalla. Kannustimiin kytkeytyy sekä yksityisellä että julkisella puolella myös johtaminen.

MDIn Johtava asiantuntija Timo Aro tarkasteli alueiden kilpailukykyä ja tuottavuuden roolia aluetalousdynamiikan, työllisyys- ja yritysdynamiikan, tki-koulutus- ja osaamisdynamiikan sekä väestö- ja vetovoimadynamiikan näkökulmista sekä esitteli Satakunnan viisi tuottavuusporrasta.

Tulevaisuusfoorumilla käytiin työryhmissä keskustelua myös Satakunnan tulevaisuuden strategisista kehittämislinjauksista.

Asko Aro-Heinilän esitys (61 kb)
Mika Malirannan esitys (994 kb)
Riikka Piispan esitys (2048 kb)
Timo Aron esitys (1024 kb)