Alue 7: Jäneskeidas, Siikainen

Hyväksymisvaiheen ja ehdotusvaiheen 2 havainnollistamismateriaali

Alueen 7 rajaus (pdf 5,0 Mb)

Näkyvyysaluekartta (pdf 1,0 Mb)

Näkyvyysaluekartta osoittaa ne alueet, joille näkyy osia vähintään yhdestä tuulivoimalasta. Näkyvyysalueanalyysi perustuu laskentaan, joka huomioi maaston korkeussuhteet sekä voimaloiden korkeudet. Metsät ja tiheästi asutut asuinalueet on huomioitu laskennassa näköesteinä.

Ehdotusvaiheen 1 havainnollistamismateriaali (sisältää alueen 3D-videon ja havainnekuvaston vuodelta 2012)

Havainnekuvasto (pdf 2,2 Mb)

3D-malli alueesta
Kuvanlaatua voi vaihdella videon alareunan rataskuvakkeesta.

Lataa videon kameralinja (pdf)