TKI-foorumit

Maakunnalliset TKI-foorumit ovat osa alue-ennakoinnin vuosikelloa, ja ne kutsutaan koolle 2-3-kertaa vuodessa. Foorumien teemat noudattelevat Satakunnan maakuntaohjelman 2022-2025 painopisteitä ja foorumeilla käsitellään teemoittain ajankohtaisia aiheita esim. Satakuntaliiton rahoittamien hankekatsausten osalta. Foorumit kytkeytyvät myös maakunnan älykkään erikoistumisen fokusointeihin.

TKI-foorumien toimintamallia ollaan uudistamassa ja uudet foorumit kutsutaan koolle vuoden 2023 aikana.

Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sidosryhmäyhteistyö

  • Katja Laitinen

    Katja Laitinen

    Ohjelmapäällikkö (virkavapaalla aluekehitysasiantuntijan tehtävästä 31.12.2023 asti)

    +358 44 711 4360
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi