Ampumarataverkosto

Ampumaratalain (763/2015) 12 §:n mukaan maakunnan liiton tulee laatia ja pitää ajan tasalla kehittämissuunnitelmaa, jossa arvioida maakunnassa sijaitsevien ampumaurheilukeskusten sekä muiden ampumaratojen riittävää määrää sekä sijoittumistarvetta. Lisäksi suunnitelmaa tulee hyödyntää selvitysaineistona alueiden käytön suunnittelussa, ja sitä laadittaessa tulee kuulla keskeisiä metsästys- ja ampumaurheiluorganisaatioita.

Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi Satakunnan ampumaratojen nykytilaselvityksen ja kehittämissuunnitelman 31.5.2021. Suunnitelmaan liittyvät asiakirjat ovat ladattavissa alla olevien linkkien kautta.

Satakunnan ampumaratojen nykytilaraportti ja kehittämissuunnitelma

Raportin voi ladata myös osissa

Raportti ilman liitteitä

Liite 1: Ampumaratojen kohdekortit

Liite 2: Ampumaratakyselyn tulokset

Ampumarataselvityksessä mukana olevia ampumaratoja voi tarkastella myös karttasovelluksessa.

Linkki karttasovellukseen

Satakunnan ampumaratojen paikkatietoaineistoon WFS-rajapinnan osoite on:

https://dservices-eu1.arcgis.com/nqNljwR1y8ENA9Sa/arcgis/services/Ampumaradat_satakunta/WFSServer?service=wfs&request=getcapabilities

 

Lisätietoja:

 • Anne Savola

  Anne Savola

  Ympäristöasiantuntija

  +358 50 596 1362
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Veli-Matti Rintala

  Veli-Matti Rintala

  Paikkatietoasiantuntija

  +358 44 711 4316
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi