Ampumarataverkosto

Ampumaratalain (763/2015) mukaisen kehittämissuunnitelman laatiminen aloitettiin Satakuntaliitossa vuonna 2019. Lain mukaan kehittämissuunnitelman tarkoituksena on arvioida maakunnassa sijaitsevien ampumaurheilukeskusten sekä muiden ampumaratojen riittävää määrää sekä sijoittumistarvetta. Lisäksi suunnitelmaa tulee hyödyntää selvitysaineistona alueiden käytön suunnittelussa, ja sitä laadittaessa tulee kuulla keskeisiä metsästys- ja ampumaurheiluorganisaatioita.

Satakunnan ampumaratojen kehittämissuunnitelma sisältää maakunnan ampumaratojen nykytilaselvityksen ja lakisääteisen kehittämissuunnitelman. Asiakirjan luonnoksen voi ladata alla olevasta linkistä. Kehittämissuunnitelmaluonnos on lähetetty laajalle lausuntokierrokselle tiistaina 22.12.2020. Myös kaikilla muilla tahoilla on mahdollisuus esittää kommentteja valmistuneesta kehittämissuunnitelmaluonnoksesta. Mahdolliset kommentit pyydetään toimittamaan sähköpostilla Satakuntaliiton kirjaamoon 31.1.2021 mennessä osoitteella kirjaamo@satakunta.fi

Satakunnan ampumaratojen nykytilaraportti ja kehittämissuunnitelma (pdf 42 Mt)

Raporttiluonnoksen voi ladata myös osissa

Raportti ilman liitteitä

Liite 1: Ampumaratojen kohdekortit

Liite 2: Ampumaratakyselyn tulokset

Ampumarataselvityksessä mukana olevia ampumaratoja voi tarkastella myös karttasovelluksessa. Linkki karttasovellukseen

WFS-linkki Satakunnan ampumaratojen paikkatietoaineistoon

 

Selvitystyötä varten muodostettiin ohjausryhmä, johon kutsutiin keskeiset Satakunnan metsästys- ja ampumaurheiluorganisaatiot, viranomaiset, kuntaedustajat seuduittain sekä muita sidosryhmiä. Ohjausryhmän taustatukena toimii erillinen asiantuntijoista koostuva tukiryhmä. Ohjausryhmä on tärkeä osa sidosryhmätyötä ja ohjausryhmän jäsenet tuovat esille ampumaratoihin liittyvä tietoa, tarpeita ja kokemusta selvityksen tekijöiden ja suunnittelijoiden käyttöön Satakuntaliitossa.

Ohjausryhmässä on edustajat seuraavilta tahoilta:

 • Suomen riistakeskus, Satakunta
 • Suomen metsästäjäliitto, Satakunnan piiri
 • Puolustusvoimat, Porin prikaati ja 2. Logistiikkarykmentti
 • Lounais-Suomen poliisilaitos
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • Kuntien edustus seutukunnittain
  • Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto, Rauman ja Porin kaupungit, sekä Pohjois-Satakunnan peruspalvelun kuntayhtymä PoSa. Lisäksi Ulvilan kaupungin edustaja tukiryhmässä
 • Suomen Ampumaurheiluliiton Lounais-Suomen aluejaosto – Säkylän Seudun Ampujat, Turun Seudun Ampujat ry
 • Suomen Ampumaurheiluliiton Lounain-Suomen aluejaosto ja seuratason edustajina Kankaanpään Ampumaurheilijat ry, Kokemäen Kerhoampujat ry ja Satakunnan Ampujat ry
 • Satakunnan Reserviupseeripiiri ry
 • Satakunnan Reserviläispiiri ry
 • MPK/Lounais-Suomen maanpuolustuspiiri
 • SLL Satakunta
 • MTK Satakunta
 • Suomen Ampumaurheiluliitto
 • Suomen Metsästäjäliitto
 • Satakuntaliitto

Lisätietoja:

 • Anne Savola

  Anne Savola

  Ympäristöasiantuntija

  +358 50 596 1362
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Veli-Matti Rintala

  Veli-Matti Rintala

  Paikkatietoasiantuntija

  +358 44 711 4316
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi