JTF-rahoitus

Suomessa JTF-rahasto perustuu hallitusohjelman tavoitteeseen puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä.

Turpeen energiakäytön alasajon välittömät ja välilliset haittavaikutukset aluetalouksiin ja työllisyyteen ovat merkittäviä. JTF:llä vastataan vähähiilisen siirtymän aiheuttamiin sosioekonomisiin ja ympäristöllisiin haittavaikutuksiin työllisyyden ja kestävien aluetalouksien turvaamiseksi. Toimet suunnataan muun muassa elinkeinorakenteen uudistamiseen ja työllisyyttä tukeviin toimiin, turvetoimialalla toimivien uudelleenkoulutukseen sekä turvesoiden ennallistamiseen ja jälkikäyttöön.

JTF-rahastosta voidaan myöntää tukea Satakunnan alueellisen oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman mukaisiin toimiin. JTF-suunnitelma on hyväksytty komissiossa 16.12.2022. Ensimmäiset JTF-rahoitushaut avataan näillä näkymin helmi-maaliskuussa 2023.

Satakunnan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman päätavoitteena vuoteen 2030 mennessä on, että Satakunnassa on kyetty vastaamaan siirtymän aiheuttamiin haittavaikutuksiin aluetalouden uudistamiseksi ja monipuolistamiseksi, työllisyyden turvaamiseksi sekä hiilineutraalien ratkaisujen kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi.

 • Timo Vesiluoma

  Timo Vesiluoma

  Aluekehitysjohtaja

  +358 44 711 4330
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Krista Tupala

  Krista Tupala

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4387
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi