JTF-rahastosta voidaan myöntää tukea Satakunnan oikeudenmukaista siirtymään koskevan (JTF)-suunnitelman mukaisiin toimiin.

Suomessa JTF-rahasto perustuu hallitusohjelman tavoitteeseen puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Turpeen energiakäytön alasajon välittömät ja välilliset haittavaikutukset aluetalouksiin ja työllisyyteen ovat merkittäviä. JTF:llä vastataan vähähiilisen siirtymän aiheuttamiin sosioekonomisiin ja ympäristöllisiin haittavaikutuksiin työllisyyden ja kestävien aluetalouksien turvaamiseksi. Toimet suunnataan muun muassa elinkeinorakenteen uudistamiseen ja työllisyyttä tukeviin toimiin, turvetoimialalla toimivien uudelleenkoulutukseen sekä turvesoiden ennallistamiseen ja jälkikäyttöön.

Satakunnan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman päätavoitteena vuoteen 2030 mennessä on, että Satakunnassa on kyetty vastaamaan siirtymän aiheuttamiin haittavaikutuksiin aluetalouden uudistamiseksi ja monipuolistamiseksi, työllisyyden turvaamiseksi sekä hiilineutraalien ratkaisujen kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi.

Komission hyväksymä Satakunnan oikeudenmukaista siirtymää koskeva suunnitelma ja liiteasiakirja