Ilmastotyö

Satakuntaliitto vastasi omalta osaltaan ilmastotalkoisiin 2010-luvun alussa ja laati Satakunnan ensimmäisen, vuoteen 2020 asti ulottuvan maakunnallisen ilmasto- ja energiastrategian. Satakuntaliiton maakuntavaltuusto päätti vuonna 2012 ottaa laaditun strategian huomioon Satakuntaliiton suunnitelmissa yhtenä suunnittelun perusselvityksenä. Strategian tavoitteet ovat toimineet maakunnallisen suunnitelma- ja ohjelmatyön yhtenä lähtöaineistona, kuten esimerkiksi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ja 2 tavoitteita muodostettaessa. Strategiaa on hyödynnetty myös mm. Satakunnan maakuntasuunnitelman ja -maakuntaohjelmien valmistelussa.

Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian 2020 päivitystyö on parhaillaan käynnissä ja päivitetty strategia valmistuu vuoden 2021 alkupuolella.  Strategian päivitystä koordinoi Satakunnan ammattikorkeakoulu osana Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -nimisen EU:n Life-hankkeen toteutusta. Hankkeessa viedään käytäntöön erityisesti valtakunnallisen energia- ja ilmastostrategian (EIS) sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjauksia. Strategian laadinnassa pyritään aktivoimaan alueellisia ryhmiä mahdollisimman laajalti, jotta näkemyksestä tulisi Satakunnan kattavia. Strategian laadintaa ohjaa alueellinen yhteistyöryhmä. Satakunnan ammattikorkeakoulu toimii hankkeessa tiiviissä yhteistyössä Satakuntaliiton kanssa.