Ilmastotyö

Satakunta on monipuolinen maakunta, jonka sisälle mahtuu erilaisia alueita ja toimijoita. Painopisteet ilmastotyön toteuttamisella ovat eri alueilla ja toimijoilla erilaiset, mutta pitkän aikavälin tavoite on kuitenkin kaikille yhteinen – ilmastoviisas, kestävien energiaratkaisujen Satakunta.

Keväällä 2021 valmistunut Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 2030 on tuotettu Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK) osana Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -nimistä EU:n Life-hanketta. Strategia on tarkoitettu Satakunnan ilmastotyön tueksi ja taustamateriaaliksi. Toiveena on, että satakuntalaiset toimijat käyttäisivät laadittua strategiaa työkalupakkina, tausta-aineistona ja yhteistyön edistäjänä. Strategian laadinnassa on hyödynnetty aiempaa Satakunnan ilmasto- ja energiastrategiaa 2020. Satakunnan ilmasto- ja energiastrategiasta 2030 on tehty myös kokonaisvaikutusten arviointi.

Ympäristö Nyt -verkkopalvelun Hiilineutraali Lounais-Suomi -teemasivustolta löydät Varsinais-Suomen ja Satakunnan ilmastotiekartat vuoteen 2030 tavoitteineen ja toimenpiteineen. Sivustolle päivitetään tietoa tavoitteiden toteutumista edistävistä hankkeista ja toimenpiteistä sekä tilastotietoa helpottamaan saavutettujen muutosten seurantaa. Ajankohtaista-osiosta löydät myös aihepiiriin liittyvät ympäristöuutiset.

Ympäristö Nyt on lounaissuomalaisten oma ympäristötietopalvelu. Ilmastoteeman lisäksi löydät sivustolta alueellista tietoa muun muassa vesien tilaan vaikuttamisesta, ympäristökasvatuksesta ja kulttuuriympäristöstä. Lisäksi palvelussa tiedotetaan ajankohtaisista alan tapahtumista ja rahoitushauista.

Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa