Kaikki ajankohtaiset

Satakunta-strategian luonnos 2 on lausunnoilla 29.10.2021 asti

23.9.2021

Satakunta-strategia muodostuu vuoteen 2050 tähtäävästä pitkän aikavälin maakuntasuunnitelmasta, lähivuosien kehitystarpeita määrittelevästä maakuntaohjelmasta 2022–2025 ja maakuntaohjelman ympäristöselostuksesta. Satakunta-strategiaan kytkeytyy myös EU:n edellyttämä Satakunnan älykkään erikoistumisen strategia 2021-2027.

Lue artikkeli

Haemme hallintopäällikköä määräaikaiseen työsuhteeseen

22.9.2021

Hallintojohtajamme siirtyessä määräajaksi pääosin muihin tehtäviin haemme palvelukseemme määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2022 saakka.

Lue artikkeli

Haemme aluekehitysasiantuntijaa kolmen vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen

22.9.2021

Asiantuntija tulee työskentelemään Satakuntaliiton aluekehitystiimissä osallistuen maakunnallisten alue- ja rakennepoliittisten hankkeiden (EAKR, JTF) arviointiin ja ohjaukseen. Hän tulee toimimaan myös Satakuntaliiton hankeryhmän jäsenenä sekä EAKR- ja JTF-hankkeiden yhtenä yhteyshenkilönä. Asiantuntija tekee yhteistyötä maakunnan eri toimijoiden kanssa sekä osallistuu tarvittaessa muihin aluekehityksen toimialan tehtäviin. Tehtäväkuvaan voidaan tehdä täsmennyksiä valittavan henkilön koulutuksen ja osaamisen sekä Satakuntaliiton aluekehitystiimin tarpeiden mukaan.

Lue artikkeli

Maakunnallinen nuorisovaltuusto -hanke on käynnistynyt

24.8.2021

Maakunnallinen nuorisovaltuusto SataNuva ja digitaalisuuden hyödyntäminen Satakunnan nuorisovaltuustoiminnassa (Satli SataNuva)…

Lue artikkeli

Merellistä matkailua kehitetään kestävästi ja vastuullisesti

20.8.2021

Punaisena hehkuva auringonlasku, merituulen henkäisy, luonnon läheisyys ja ulkoilma-aktiviteetit kutsuvat ihmisiä meren äärelle viettämään vapaa-aikaa. Niin merellinen matkailu kuin muukin matkailu ovat olleet muutosten kourassa Korona-pandemian takia ja muutoksiin sopeutumiseen tarvitaan uutta osaamista.

Lue artikkeli

Pitää pystyä kokonaisvaltaiseen valmisteluun ja päätöksentekoon!

24.6.2021
Asko Aro-Heinilä

Maakuntajohtajan blogi kesäkuu 2021

Lue artikkeli

Satakunnan korkeakouluselvitys on valmistunut!

16.6.2021

Satakuntaliiton maakuntahallitus vastaanotti selvityksen 21.6.2021 ja päätti samalla, että kaikki…

Lue artikkeli

Satakuntaliiton SataTuuli-hanke on käynnistynyt

1.6.2021

SataTuuli-hankkeessa selvitetään Satakunnan maakuntakaavoissa ja merialuesuunnitelmassa osoitettujen tuulivoimatuotannon alueiden toteutumista…

Lue artikkeli

Satakunnan ampumarataverkoston kehittämissuunnitelma on valmistunut

31.5.2021

Satakuntaliitto on laatinut ampumaratalain mukaisen Satakunnan ampumarataselvityksen ja kehittämissuunnitelman laajassa…

Lue artikkeli

Uutta pelottomasti kokeileva Vuorenmaa on Satakunnan Vuoden kylä 2021

21.5.2021
Kuva voittajakylästä.

Vuoden 2021 satakuntalaiseksi kyläksi on valittu Vuorenmaa Säkylästä. Tuomaristo arvosti erityisesti kylän reagointia vaikeaan korona-aikaan: toimintaa on jatkettu tilanteeseen mukautuen ja tapahtumia on järjestetty uudella, innovatiivisella tavalla. Kylällä on myös muun muassa tarjottu kauppa-apua ikäihmisille sekä organisoitu oivaltava karanteerikirjasto.

Lue artikkeli

Neljän maakunnan yhteinen esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle korkeamman tuen alueiksi

20.5.2021

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Satakunnan maakunnat ovat tehneet yhteisen esityksen v. 2022 alkavan uuden ohjelmakauden II-tukialueiksi. Esitys on toimitettu Valtioneuvostolle ja työ- ja elinkeinoministeriöön 18.5.2021.

Lue artikkeli

Satakuntaliitto ulkoistaa ICT-palvelunsa VSP Oy:lle

19.5.2021

Satakuntaliitto ja Vakka-Suomen Puhelin Oy ovat solmineet sopimuksen liiton ICT-palvelujen…

Lue artikkeli

Satakunnan Vaikuttajakoulun haku avoinna!

19.5.2021

Satakuntalaisille nuorille suunnattu Vaikuttajakoulu starttaa taas syyskuussa. Jos sinua kiinnostaa…

Lue artikkeli

Kuntavaaliehdokkaiden infomateriaalit

12.5.2021
Kuntavaalit

Täältä löydät ajantasaiset Satakunnan kunnallisvaaliehdokkaiden infomateriaalit

Lue artikkeli

Maakunnallinen viherrakenneselvitys on työn alla – tarkastelussa ovat arvokkaat luonnon ydinalueet ja niiden väliset yhteydet

6.5.2021

Satakuntaliitto on aloittanut maakunnallisen viherrakenneselvityksen laatimisen. Viherrakenteella tarkoitetaan erilaisten luontoalueiden ja niiden välillä olevien yhteyksien muodostamaa verkostoa. Viherrakenne on yhdessä rakennetun ympäristön ja liikenneverkon kanssa osa yhdyskuntarakennetta. Selvitystyö on osa maankäyttö- ja rakennuslain velvoittamaa maankäytön suunnittelutyötä. Viherrakenneselvitys toimii Satakunnan kokonaismaakuntakaavan päivittämistä koskevan suunnittelun tausta-aineistona. 

Lue artikkeli

Satakunnan teollisuus luo tulevaisuutta Suomelle!

14.4.2021

Rauma Marine Constructionsin telakka on saanut tasmanialaiselta varustamolta kahden matkustaja-autolautan rakentamisesta tilauksen. Tilauksen työllisyysvaikutus on varsin merkittävä – 3 500 henkilötyövuotta, ja rakentaminen aloitetaan ensi keväänä.

Lue artikkeli