Biokiertotalouden kasvuohjelma

Satakunnan biokiertotalouden kasvuohjelman toimenpidekokonaisuuksilla haetaan ratkaisuja erityisesti biopohjaisten sivuvirtamateriaalien mahdollisimman kattavaan, kannattavaan ja optimoituun hyödyntämiseen sekä kierrätysravinteiden käyttöön. Biokiertotalouden osalta Satakunnassa keskeistä on kiinnittää huomiota laajaan systeemiseen muutokseen, joka edellyttää muutoksia toimintaympäristöömme ja toimintatapoihimme, osaamisen vahvistamiseen sekä tietoisuuden sekä innostuksen lisäämiseen kiertotalouteen siirtymisen vauhdittamiseksi.

Tilannekuvatarkastelusta, valmisteluprosessin aikana kootusta aineistosta sekä ohjelmaa varten laadituista taustaselvityksistä nousseiden kehittämistarpeiden pohjalta on määritelty Satakunnan biokiertotalouden kehittämisen tavoitteet sekä keskeiset toimenpidekokonaisuudet, joilla pyritään mahdollistamaan biokiertotalouden kasvun edellytykset Satakunnassa.

Tutustu kasvuohjelmaan: Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma: Kohti kestävää biokiertotaloutta (2019)

Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma

Kasvuohjelman tausta-aineistoksi on laadittu seuraavat selvitykset:

Kiertotalouden symbioosien mallin luominen biokaasulaitosten ympärille (Pyhäjärvi-instituutti)

Elintarviketeollisuuden biosivuvirrat Satakunnassa

Puhdistamolietepohjaisten kierrätyslannoitteiden käytön esteet ja keinoja esteiden poistamiseksi (Prizztech Oy)

  • Krista Tupala

    Krista Tupala

    Aluekehitysasiantuntija

    +358 44 711 4387
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi