Alue 23: Ratiperä, Jämijärvi

Hyväksymisvaiheen ja ehdotusvaiheen 2 havainnollistamismateriaali

Alue 23 rajaus (pdf 5,3 Mb)

Näkyvyysaluekartta (pdf 1,1 Mb)
Näkyvyysaluekartta osoittaa ne alueet, joille näkyy osia vähintään yhdestä tuulivoimalasta. Näkyvyysalueanalyysi perustuu laskentaan, joka huomioi maaston korkeussuhteet sekä voimaloiden korkeudet. Metsät ja tiheästi asutut asuinalueet on huomioitu laskennassa näköesteinä.