Maakunnallisen ilmastotyön laajentaminen vihreän ja oikeudenmukaisen siirtymän hankkeiden edistämiseksi Satakunnassa

Satakuntaliitossa on käynnissä Maakunnallisen ilmastotyön laajentaminen vihreän ja oikeudenmukaisen siirtymän hankkeiden edistämiseksi Satakunnassa - Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -hanke (1.6.2023-28.2.2025).

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on edistää maakunnallista ilmastoyhteistyötä ottaen huomioon samalla vihreän siirtymän tavoitteet, ja kehittää osana vihreää siirtymää ilmastonmuutoksen hillintää koskevien tavoitteiden ja tietopohjan huomioonottamista ja menettelytapoja Satakuntakuntastrategian 2050 edistämistyössä ja Satakunnan maakuntakaavan 2050 valmistelutyössä.

Toimenpiteet
Hanke tukee kuntien ilmastotyön suunnittelua ja toimeenpanoa liittyen päästövähennyksiin, hiilinielujen vahvistamiseen sekä sopeutumistoimiin koko maakunnan alueella. Kuntien ja alueen toimijoiden yhteistyötä tuetaan koordinoimalla maakunnallisen ilmastoyhteistyöryhmän toimintaa.

Hankkeella aktivoidaan maakunnan vihreää siirtymää tukevien oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) hankkeiden valmistelua ja toteutusta Satakunnassa, etenkin Porin ja Rauman seuduilla.

Hankkeen puitteissa kehitetään Satakunnan maakuntakaava 2050 laadinnan ja toteutuksen ilmastovaikutusten arviointia.

Tulokset
Hanke edistää osaltaan Satakuntaan suunniteltavien vihreän siirtymän hankkeiden toteuttamista ja vaikutusten arviointia Satakunnan aluekehittämistavoitteiden mukaisesti ja alueiden käytön suunnittelun kokonaisuus huomioiden.

Taustaa
Hanke on jatkoa ympäristöministeriön osarahoittamalle Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hankkeelle (1.1.2022 – 31.5.2023), jonka keskeinen tavoite oli edistää Satakunnan alueellista ilmastotyötä huomioimalla paikalliset erityispiirteet ja kannustamalla etenkin uusia kuntia lähtemään mukaan ilmastotyöhön tarjoamalla ajankohtaista ilmastotietoa ja mahdollisuuksia verkostoitua.

Tilannekartoituksen lisäksi luotiin toimintamalli, miten Satakuntaliitto voi maakunnallisena toimijana jatkossa tukea kuntien ilmastotyötä. Hankkeessa toteutettiin yleistä ilmastorahoitusta koskevaa neuvontaa kunnille tarjoamalla asiantuntijatukea, neuvontapalvelua sekä erilaisia infotilaisuuksia.

Tältä nettisivulta löytyy aineistoja molemmista hankkeista.

Ajankohtaista

Satakunnan kunnissa tehdään ilmastotyötä kuntien omista lähtökohdista

11.8.2023

Satakunnassa on tehty jo pitkään ilmastotyötä useamman kunnan yhteistyönä hankerahoitteisesti,…

Seurantakysely Satakunnan kuntien ilmastotyöstä: Kuntien toiveena tietoa ja opastusta sekä tukea yhteistyölle

19.6.2023

Satakuntaliitto toteutti maakunnan kunnille kaksivaiheisen seurantakyselyn kuntien ilmastotyön nykytilasta ja…

Opinnäytetyössä tarkasteltiin ilmastolain uusia velvoitteita kunnille

17.5.2023

Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hankkeessa toteutettiin ulkopuolinen selvitys esimerkkikunniksi valituille Kokemäelle ja Euralle kyseisten kuntien ilmastotyötä edistävästä aiheesta

kuva pelilaudasta

Ilmastopalapeli työkaluksi satakuntalaisille toimijoille

16.5.2023

Satakuntaliiton Maakunnallinen nuorisovaltuusto SataNuva ja digitaalisuuden hyödyntäminen Satakunnan nuorisovaltuustoiminnassa (Satli SataNuva) -hanke ja Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hanke järjestivät huhtikuussa maakunnan nuorisovaltuutetuille ilmastopalapeli-illan

Maakunnan toimijoiden yhteinen näkemys varmentaa, että sloganille ”Vihreän siirtymän Satakunta” on katetta

25.4.2023

Satakuntaliitto järjesti 20.4.2023 maakunnallisen ilmastoseminaarin teemalla Satakunnan vihreä siirtymä – kunnat toimijoina ja mahdollistajina.

Kutsu maakunnalliseen ilmastoseminaariin 20.4.2023 teemana kuntien rooli vihreän siirtymän mahdollistajina

5.4.2023

Satakuntaliitto kutsuu maakunnan kuntatoimijat ja kuntien yhteistyötahot maakunnalliseen ilmastoseminaariin torstaina 20. huhtikuuta 2023 klo 8.30–12 Porin yliopistokeskukseen (Pohjoisranta 11 A, 28100 Pori). Seminaari järjestetään hybriditilaisuutena, johon on etäosallistumismahdollisuus Teamsilla.

Alkukartoituskysely kertoo ilmastotyön aktivoitumisesta Satakunnan kunnissa

2.1.2023

Satakuntaliiton Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hankkeessa toteutettiin kevään-alkusyksyn 2022 aikana ympäristöministeriön…

Kunta on paikallisen ilmastotyön mahdollistaja, vauhdittaja ja kapellimestari, jonka vaikuttavuus kasvaa tiiviistä yritysyhteistyöstä

16.11.2022

Satakuntaliiton ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hankkeen kolmas seutukuntatilaisuus järjestettiin torstaina 10.11.2022 Kankaanpäässä. Maakunnan kunnille ja kuntien yhteistyötahoille suunnatussa ilmasto- ja energiateemaisessa tiedonvaihto- ja keskustelutilaisuudessa kuultiin kansallisista ilmastotavoitteista ja ohjauskeinoista, tulevasta alueellisesta kehityksestä sekä Kankaanpään kaupungissa toteutetuista ilmasto- ja energiatehokkuustoimista.

Kannattavuus ja yhteistyö maa- ja metsätalouden ilmastotoimien mahdollistajana

1.11.2022

Satakuntaliiton Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hanke järjesti torstaina 20.10.2022 Eurassa Satakunnan kunnille ja kuntien yhteistyötahoille tilaisuuden maa- ja metsätalouden ilmastotoimista. Tilaisuudessa kuultiin ajankohtaista tietoa kansallisesta ja alueellisesta maa- ja metsätalouden ilmastotyöstä ja -tutkimuksesta sekä Euran kunnan kuulumisia ilmastoteemasta.

Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta menestyvän talouden perustaksi myös Satakunnassa

17.10.2022

Satakuntaliiton ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hanke järjesti tiistaina 11.10.2022 Kokemäellä Satakunnan kunnille ja kuntien yhteistyötahoille tilaisuuden teemalla ilmasto- ja kiertotaloustyö kunnissa.

Lisätiedot

 • Riitta Dersten

  Vihreän siirtymän asiantuntija

  +358 44 711 4365
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Susanna Roslöf
  Susanna Roslöf

  Alueiden käytön johtaja

  +358 44 711 4334
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi