Satakunta lukuina

Erola-Jan-13

 

Satakunnan väkiluku oli vuoden 2022 lopussa 212 653 ihmistä. Maakunnan muodostavat Rauman, Porin ja Pohjois-Satakunnan seutukunnat. Pori on Satakunnan suurin kaupunki ja samalle sen ympärille muodostuu maakunnan suurin seutukunta (129 275 asukasta). Rauman kaupunki on selvästi toiseksi suurin kaupunki ja sen ympärille muodostuva seutukunta on maakunnan toiseksi suurin (65 620 asukasta). Pohjois-Satakunnan seutukunta on huomattavasti kahta edellistä seutukuntaa pienempi ja siellä asuu yhteensä 17 758 asukasta. Maakunta on suurelta osin arvaan asutettu. 

Satakunnan väestön kehitys

 

Maakunnassa väestö on vähentynyt vuosina 1993-2018, 8,7%. Suhteellisesti eniten väestö väheni Pohjois-Satakunnan seutukunnassa ja vähiten Porin seutukunnassa. Merkittävä tekijä etenkin maakunnan viime vuosien väestön kehityksessä on ollut syntyvyyden pienentyminen. Väestön pienentymisen ennustetaan jatkuvan maakunnassa tulevina vuosina.

Väestön kehitys infograafi Satakunnassa ja koko maassa
Väkiluvun kehitys Satakunnassa ja koko maassa 2022
Väestöennuste 2021-2040
Väestöennuste vuosille 2021-2040

Väestörakenteen muutos Satakunnassa

 

Väestö määrän pienenemisen lisäksi Satakunnassa väestön ikärakenteessa vanhimpien ikäluokkien osuus väestöstä on kasvanut samalla kun lasten ja nuorten osuus on vähentynyt. Kehityksen ennustetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa kuten koko Suomessa. Satakunnan kuntien välillä on ikärakenteessa kuitenkin huomattavia eroja. Esimerkiksi Eurajoella yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä on 10 prosenttiyksikköä pienempi kuin Siikaisissa.

Satakunnan väestörakenne vuosina 1993-2018.
Satakunnan väestörakenne vuosina 1993-2018.

Luonto

 

Satakunnan luonto ihastuttaa monipuolisuudellaan ja kauneudellaan. Eri puolilla maakuntaa on kolme kansallispuistoa – aavan meren ja saaristoluonnon Selkämeri, lintubongarin unelma Puurijärvi-Isosuo ja eteläisen suoluonnon helmi Kauhaneva-Pohjankangas.  Lisäksi maakunnasta löytyy Lauhavuori-Hämeenkangas geopark, joka sain vuonna 2020 Unescon global geopark tittelin. Satakunnan lävitse virtaa 121 kilometrin matkalla Kokemäenjoki – monipuolinen kalavesialue ja hyvät olosuhteet veneilyyn, lintubongaukseen ja retkeilyyn. Säkylän Pyhäjärvi on Lounais-Suomen suurin järvi. Ja on meillä vesiputouskin, nimittäin Velhonvuoren vesiputous Satakunnan Laviassa!

72 % Satakunnan pinta-alasta on metsiä, Satakunnan rantaviivan pituus on 869 kilometriä, 5 % pintavesistä on sisävesiä.

Satakunta on teollisuus-, energia-, vienti- ja elintarvikemaakunta

Satakunta on energia-, vienti-, teollisuus- ja elintarvikemaakunta. Luvut esillä.