Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Alueiden käytön toimiala vastaa maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessin käynnistämisestä, siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja kyseisen suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa.

Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Liikennevirasto ovat laatineet yhteistyössä voimassa olevan Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman vuonna 2015. Suunnitelman tavoitevuosi on 2035. Suunnitelma ohjaa niin maakunnanliiton kuin valtion panostuksia liikennejärjestelmän kehittämisessä.

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma – priorisoidut kehittämiskohteet . (hyväksytty maakuntahallituksessa 26.11.2018)

Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman pohjalta Satakuntaliitossa on toiminnassa jatkuva liikennejärjestelmätyö. Työ toteutuu seudullisten Porin ja Rauman liikennejärjestelmätyöryhmien, jossa on mukana kuntien nimeämät edustajat sekä maakunnallisen työryhmän puitteissa, jossa on alueen liikenteestä vastaavat viranomaiset ja elinkeinoelämän edustajia.

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämisen valmistelut ovat käynnistyneet ja Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittäminen aloitetaan vuoden 2021 alussa muuttuneen toimintaympäristön, valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja Länsi-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman linjausten mukaiseksi. (Suunnitelman päivittäminen hyväksytty maakuntahallituksessa 19.10.2020)

Tiedote Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivityksen käynnistymisestä  02/2021.