Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Alueiden käytön toimiala edistää saavutettavuutta ja vastaa maakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteistyön johtamisesta ja suunnitelman yhteensovittamisesta maakunnan muiden suunnitelmien ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa.

Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Liikennevirasto ovat laatineet yhteistyössä Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman vuonna 2015. Suunnitelman tavoitevuosi on 2035. Suunnitelma ohjaa niin maakunnan liiton kuin valtion panostuksia liikennejärjestelmän kehittämisessä.

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma – priorisoidut kehittämiskohteet . (hyväksytty maakuntahallituksessa 26.11.2018)

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys

Satakuntaliitto on yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa käynnistänyt Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyön vuoden 2021 alussa muuttuneen toimintaympäristön, valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja Länsi-Suomen liikennestrategian linjausten ja muiden valtakunnallisten ja maakunnallisten kehittämislinjausten mukaiseksi. (Suunnitelman päivittäminen on hyväksytty maakuntahallituksessa 19.10.2020)

Tiedote Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivityksen käynnistymisestä  02/2021.

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys on edennyt luonnosvaiheeseen. Suunnitelman luonnoksessa esitetään Satakunnan liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet ja -linjaukset, palvelutasotavoitteet ja -tarkastelut, toimenpideohjelma sekä vaikutusten arviointi.

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta on mahdollisuus antaa lausunto. Lausunnot pyydetään toimittamaan 25.1.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@satakunta.fi.

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos, 30.11.2021

Tiedote: Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos on valmistunut 12/2021

Saatuja lausuntoja ja palautetta käsitellään ohjausryhmässä helmikuussa 2022 ja kevään kuluessa Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma hyväksytään Satakuntaliiton maakuntahallituksessa.

Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman pohjalta Satakuntaliitossa on toiminnassa jatkuva liikennejärjestelmätyö. Työ toteutuu seudullisten, kuntien edustajista koostuvien Porin ja Rauman liikennejärjestelmätyöryhmien puitteissa. Koko maakunnan kattavaa jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä tehdään Satakunnan liikennejärjestelmätyöryhmässä, jossa on alueen kuntien edustajien lisäksi liikenteestä vastaavat viranomaiset ja elinkeinoelämän edustajia.