Alue 17: Korpilevonmäki, Köyliö Huittinen

Hyväksymisvaiheen ja ehdotuvaiheen 2 havainnollistamismateriaali.

Näkyvyysaluekartta (pdf 0,9 Mb)
Näkyvyysaluekartta osoittaa ne alueet, joille näkyy osia vähintään yhdestä tuulivoimalasta. Näkyvyysalueanalyysi perustuu laskentaan, joka huomioi maaston korkeussuhteet sekä voimaloiden korkeudet. Metsät, ja tiheästi rakennetut asuinalueet on huomioitu laskennassa näköesteinä.

Ehdotusvaiheen 1 havainnollistamismateriaali

Havainnekuvasto (pdf 1,9 Mb)

Katso lintuperspektiivistä kuvattu 3D-malli alueesta.
Silmän tasolta kuvattu 3D-malli kuljettaessa alueen länsiosasta tielle 12.
Silmän tasolta kuvattu 3D-malli kuljettaessa tieltä 12 alueen itä- ja eteläosaan.

Kuvanlaatua voi parantaa videon alareunan rataskuvakkeesta.

Lataa 3D-mallin kameralinja (pdf)