Maakuntaohjelma

Maakuntaohjelma sisältää alueen mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet ja kuvauksen keskeisistä toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi. Maakuntaohjelma valmistellaan yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa.   Maakuntaohjelman hyväksyy maakunnan liiton ylin päättävä toimielin (maakuntavaltuusto).

Maakuntaohjelma laaditaan kunnanvaltuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi.

Satakunnan maakuntaohjelma 2022-2025 sisältyy Satakunta-strategiaan (luku 2)


Satakunnan maakuntaohjelma 2018-2021