Maakuntaohjelman tavoitteena on antaa kattava kuva maakunnan strategisesta aluekehittämisestä ja kehittämistavoitteista. Ohjelma luo puitteet kehittämiselle ja kumppanuuksien syntymiselle eri tasoilla. Se nostaa esiin maakunnan kannalta keskeiset painopisteet ja kehittämisen kohteet. Tavoitteena on Satakunnan kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden edistäminen.

Maakuntaohjelma on valmisteltu yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa. Maakuntaohjelma laaditaan kunnanvaltuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi. Maakuntaohjelman sisältävä Satakunta-strategia hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 10.12.2021.

Satakunnan maakuntaohjelma 2022-2025 sisältyy Satakunta-strategiaan (luku 2).

Tutustu Satakunnan maakuntaohjelman 2022-2025 tavoitteisiin ja kehittämislinjauksiin (tiivistelmä)