Vetovoima

Satakunnassa, Selkämeren rannikolla, on ainutlaatuinen saaristoluonto, linnustonsuojelu- ja maisema-alueet, sekä elinvoimainen kulttuuriperintö.

Selkämeren alueella on pitkä rannikkoasutuksen ja merenkulun perinne, joka näkyy niin alueen asukkaiden arjessa kuin elinkeinoelämässäkin. Satakunnassa elinympäristön merkitys ihmisten hyvinvoin­nille tunnistetaan ja Satakunta haluaa huolehtia:

  • alueensa monipuolisesta koulutuksesta,
  • palveluista asukkaille, yrityksille, matkailijoille ja maa­hanmuuttajille,
  • viihtyisyydestä ja arvokkaasta luonto- ja kulttuuriympä­ristöstä,
  • maakunnan toimijoiden yhteistyöstä ja kansain­välisyydestä.

Satakunta tekee laaja-alaisesti aktiivista ilmastotyötä (HINKU-kunnat). Satakunnassa eletään edullisesti lähellä luontoa ja vesistöjä, ja nautitaan työ- ja opiskelupaikkojen lisäksi monipuolisesta kulttuuri- ja tapahtumatarjonnasta. Viihtyisyyttä lisäävät hyvät etäyhteydet ja lukuisat harrastusmahdollisuudet.

Aktiivisen maaseudun ja useiden kansallispuistojen lisäksi ainutlaatuisia kohteita ja lähiympäristöjä löytyy kaupungeistakin, kuten esim. Porin kansallinen kaupunkipuisto ja Yyteri, Unescon maailmanperintökohteet Raumalla, ja Kankaanpään taidekokonaisuus.

Satakunnassa panostetaan mm. matkailu-, pyöräily- ja pyhiinvaellusreittien kehittämiseen. Lauhanvuori-Hämeenkangas -kansallispuistoalueelle myönnettiin kansainvälinen UNESCO Global Geopark-status heinäkuussa 2020. Kammista Skantziin – Taiteiden reitti –niminen matkailutie sai hyväksynnän vuoden 2021 alussa. Valtakunnallisia matkailuteitä ovat myös Taikayöntie ja Pohjanlahden rantatie. Maakunnasta löytyy yhä harvinaisemmiksi käyviä hiljaisiakin alueita, vaikka tähtitaivaan ihasteluun omassa rauhassa.

Tavoitteena on, että matkailuelinkeino Sa­takunnassa kasvaa vastuullisesti ja kestävällä tavalla, on kannattavaa ja menestyy kilpai­lussa kotimaisista ja kansainvälisistä matkailijoista. Tavoitteiden toteuttami­seen tarvitaan laajaa yhteistyötä, toimijoiden sitoutumista, neuvontapalveluja sekä yksityistä ja julkista rahoitusta.

Kulttuuri-, virkistys- ja luonnonympäristöjen seurantaan, ylläpitoon ja hoitoon on oltava riittävästi resursseja ja niitä koskevan tiedon saatavuutta ja käytettävyyttä tulee parantaa. Metsähallituksen panostuksia tarvitaan sekä maakunnan etelä- että pohjoisosien kohteisiin.

Satakunta on vetovoimainen paikka

Yyterin ranta. Satakuntaliiton reportaasiin Yyteristä. Kuva: Tomi Glad