Satakunnan kasvun kärjet

Satakunta on noin 212 500 asukkaallaan Suomen 19 maakunnas­ta seitsemänneksi suurin. Maakunnan kansallinen asema on kuitenkin huomattavasti asukaslukuaan merkittävämpi. Satakunta tuottaa oman maakunnan ohella hyvin­vointia myös muuhun Suomeen.

Satakunta on vahva osaamisintensiivisen teollisuuden ja kansainvälisen kaupan maakunta. Satakuntalaisia on 3,8 % väestöstä, mutta maa­kunta tuottaa 8,1 % Suomen ulkomaankaupan arvosta (v. 2022). Viennin arvo oli maakunnista neljänneksi korkein.

Teknologiateollisuuden viennin arvo on 2000-luvulla kasvanut Satakunnassa maan keskiarvoa huomattavasti enemmän, samoin kuin jalostuksen investointien arvo 2010-2021. Jalostuksen (teollisuus, energiantuotanto ja rakentaminen) arvonlisäys asukasta kohden on maan maakunnista neljänneksi korkein (v. 2022 ennakkotiedot). Lue artikkeli Satakunnan suuri salaisuus (lansireitti.fi)

Satakunta on myös vahva ruokatuotanto- ja energiamaakunta, luonto- ja merikohteiden sekä kahden merkittävän varuskunnan maakunta, ja tunnettu monista tapahtumista (esim. Pori Jazz, SuomiAreena ja Rauman Pitsiviikko).

Satakunta edistää vastuullisia ja kestäviä ratkaisuja mm. elinkeinoelämän ja yritystoiminnan uudistavien investointien sekä liikenteen ja logistiikan ratkaisujen kautta. Tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta, vähentää ympäris­törasitusta, luoda kestävää tuotantoa ja kasvua, sekä parantaa enti­sestään maakunnan vetovoimaisuutta toiminnan ja asumisen alueena.

Suomen ympäristökeskuksen kaikkien päästöjen laskentamenetelmän mukaan Satakunta on vuosina 2007-2021 vähentänyt kokonaispäästöjään 53% (koko Suomi 41%). Laskentamenetelmä sisältää kaikki valitun aluerajauksen mukaiset kasvihuonekaasuinventaarion päästöt lukuun ottamatta teollisuuden prosessipäästöjä, kotimaan lentoliikennettä, jäänmurtajia ja maankäyttösektoria (Hinku-laskennasta poiketen mukana ovat kaikki teollisuuden päästöt ja läpiajoliikenne, eikä se sisällä päästöhyvityksiä). Viihtyisän elinympäristön merkitys on tärkeä ihmisten hyvinvoinnille.

Satakunta tuottaa oman maakunnan ohella hyvin­vointia myös muuhun Suomeen, joten yhteiskunnan yhteinen resursointi maakuntaan on perusteltua.

Satakunnan maakuntaohjelma vuosille 2022-2025 esittelee kattavasti Satakunnan kasvun teemoja Maakuntaohjelma | Satakunta.fi

Lue Satakunnan vahvuuksista ja keskeisistä teemoista myös seuraavilta sivuilta:

Robotiikka- ja automaatioklusteri | Satakunta.fi

Teknologiametallit ja akkuklusteri | Satakunta.fi

Elintarvikeklusteri ja biotalous | Satakunta.fi

Meri- ja vesiosaaminen | Satakunta.fi

Jatkuva oppiminen | Satakunta.fi

Energia | Satakunta.fi

Vetovoima | Satakunta.fi

Saavutettavuus | Satakunta.fi

Satakuntaliiton hallitusohjelman sekä edunvalvonnan tavoitteet 2022 (edunvalvontaesite)

Katso myös teemat yhteen kokoava esite Suomi tarvitsee Satakunnan, esite 17.5.2021 (pdf)

  • Marika Luoma

    Marika Luoma

    Erityisasiantuntija

    +358 44 711 4321
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi