Satakunnan kasvun kärjet

Satakunta on noin 215 500 asukkaallaan Suomen 19 maakunnas­ta seitsemänneksi suurin. Maakunnan kansallinen asema on kuitenkin huomattavasti asukaslukuaan merkittävämpi. Satakunta tuottaa oman maakunnan ohella hyvin­vointia myös muuhun Suomeen.

Satakunta on vahva osaamisintensiivisen teollisuuden ja kansainvälisen kaupan maakunta. Satakuntalaisia on 3,9 % väestöstä, mutta maa­kunta tuottaa 6,0 % Suomen ulkomaankaupan arvosta (v. 2019). Vuoden 2020 tammi-kesäkuussa osuus oli 7,2 %. Viennin arvo oli maakunnista neljänneksi korkein.

Teknologiateollisuuden viennin arvo on 2000-luvulla kasvanut Satakunnassa maan keskiarvoa huomattavasti enemmän, samoin kuin jalostuksen investointien arvo 2010-luvulla. Jalostuksen (teollisuus, energiantuotanto ja rakentaminen) arvonlisäys asukasta kohden on maan maakunnista toiseksi korkein (v. 2018). Lue artikkeli Satakunnan suuri salaisuus (lansireitti.fi)

Satakunta on myös vahva ruokatuotanto- ja energiamaakunta, luonto- ja merikohteiden sekä kahden merkittävän varuskunnan maakunta, ja tunnettu monista tapahtumista (esim. Pori Jazz, SuomiAreena ja Rauman Pitsiviikko).

Satakunta edistää vastuullisia ja kestäviä ratkaisuja mm. elinkeinoelämän ja yritystoiminnan uudistavien investointien sekä liikenteen ja logistiikan ratkaisujen kautta. Tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta, vähentää ympäris­törasitusta, luoda kestävää tuotantoa ja kasvua, sekä parantaa enti­sestään maakunnan vetovoimaisuutta toiminnan ja asumisen alueena.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan Satakunta on vuosina 2007-2018 vähentänyt kokonaispäästöjään 39%, ml. taakanjakosektori ja päästökauppa (koko Suomi 30%). Viihtyisän elinympäristön merkitys on tärkeä ihmisten hyvinvoinnille.

Satakunta tuottaa oman maakunnan ohella hyvin­vointia myös muuhun Suomeen, joten yhteiskunnan yhteinen resursointi maakuntaan on perusteltua.

Lue lisää Satakunnan vahvuuksista ja ajankohtaisista teemoista seuraavilta sivuilta:

Robotiikka- ja automaatioklusteri | Satakunta.fi

Teknologiametallit ja akkuklusteri | Satakunta.fi

Elintarvikeklusteri ja biotalous | Satakunta.fi

Meri- ja vesiosaaminen | Satakunta.fi

Jatkuva oppiminen | Satakunta.fi

Energia | Satakunta.fi

Vetovoima | Satakunta.fi

Saavutettavuus | Satakunta.fi

Satakuntaliiton hallitusohjelman sekä edunvalvonnan tavoitteet 2022 (edunvalvontaesite)

Katso myös teemat yhteen kokoava esite Suomi tarvitsee Satakunnan, esite 17.5.2021 (pdf)

 

Vuosille 2018-2021 laaditussa Satakunnan maakuntaohjelmassa edunvalvonnan kärkihankkeiksi on nimetty:

– Valtatie 8 Turku-Pori –yhteysvälin parannus
– Pori-Tampere –Helsinki –henkilöraideliikenteen matka-ajan lyhentäminen alle 3 tuntiin
– VT 2 –liikennekäytävän kehittäminen
– Porin ja Rauman satamien kansallinen asema ja toimintaedellytysten kehittäminen
– Ympäristö, kestävä kehitys ja viihtyisyys
– Vetovoimaisuuden vahvistaminen
– Maakunnan toisen asteen koulutuksen mahdollisuuksien edistäminen
– Satakunnan korkeakoululaitoksen toiminnallisen ja rahoituksellisen aseman vahvistaminen
– Kattavien liikenneyhteyksien ylläpito – perusväylänpidon rahoitus
– Satakunnan teollisuuden kasvuohjelman – Teollisuuspilotin toteutumisen edistäminen

Vuosien 2022-2025 maakuntaohjelman laadinta on käynnissä.

  • Marika Luoma

    Marika Luoma

    Erityisasiantuntija

    +358 44 711 4321
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi