Teknologiametallit ja akkuklusteri

Satakunnassa toimii kansanvälisesti merkittävä teknologiametallien tuotannon ja jatkojalostuksen klusteri. Alueella on valmis infra ja ekosysteemi uusille metallienkierrätysinvestoinneille.

Teknologiametallit ja akkuklusteri ovat keskeisesti osa resurssitehokkuutta ja kiertotaloutta. Valtion ja Porin välisen ekosysteemisopi­muksen toisena painopistealueena on teknologiametallit ja kiertotalous.

Satakunnassa Kokemäenjokilaakson teollisuusvyöhykkeellä toimii kansanvälisesti merkittävä teknologiametallien tuotannon ja jatkojalostuksen klusteri, joka kasvaa nyt voimakkaimmin digitalisaation ja vihreään kasvuun liittyvän sähköistymisen luoman metallien kysynnän kautta: mm. akkuratkaisut ja e-mobility järjestelmät. Teknologiametalli- ja akkuklusteri on investoimassa merkittävästi alueelle, mikä luo satoja työpaikkoja niin rakennus- kuin toimintavaiheessakin mm. Harjavallan suurteollisuuspuiston yhteyteen.

Kiertotalous on kriittisten raaka-aineiden riittävyyden, kestävyyden ja hyväksyttävyyden kannalta äärimmäisen tärkeää teknologiametalliklusterille. Satakunnassa on loistava valmis infra ja ekosysteemi uusille metallienkierrätysinvestoinneille. Alan kasvua tulee tukea systemaattisilla soveltuvuus-, selvitys-, pilotointi- ja invest-in toimilla. Automaatio-osaajien tarve metallienjalostuksessa ja kierrätyksessä kiihtyy. Metallurgiaosaamista alueella tulee vahvistaa mm. SAMK -Aalto osaajapolun kautta.

Tutustu akkuklusteriin artikkelissa Satakuntalainen lottovoitto (lansireitti.fi) 

Tehdasalueen rakennuksia, teitä ja junarata.

Harjavallan suurteollisuuspuisto. Kuva: Tomi Glad