Ilon ja valon Satakunta – kuntien kulttuuritoiminnan alueellinen kehittämishanke 2023-2024

Satakuntaliitto koordinoi Opetus- ja kulttuuriministeriön osarahoittamaa Ilon ja valon Satakunta – kuntien kulttuuritoiminnan alueellista kehittämishanketta. Kaksivuotisen (1.1.2023 – 31.12.2024) hankkeen tavoitteena on edistää Satakunnassa kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta, toimintaedellytyksiä, kehittää kuntien kulttuuripalvelujen järjestämiseen liittyvää osaamista ja kestäviä toimintamalleja sekä vahvistaa alueen toimijoiden (erit. kuntien) yhteistyötä. Tavoitteena on lisäksi välittää ajantasaista tietoa kulttuurin ja taiteen tilasta, osaamisesta sekä vaikutuksista ja sitä kautta vahvistaa kulttuurin ja taiteen arvostusta ja vaikuttavuutta osana kuntien ja koko maakunnan elinvoiman sekä veto- ja pitovoiman kehittämistä sekä asukkaiden hyvinvointia.

Hanke on tavoitteiden ja toimenpiteiden osalta jaettu kolmeen työpakettiin (Kulttuuri kuuluu kaikille, Kulttuuri- ja taidealan vaikuttavuus, Kulttuuri ja taide elinvoiman ja hyvinvoinnin lähteenä). Työpakettien kautta toteutettavia toimenpiteitä ovat mm. kuntakohtaiset kartoitukset  kulttuuripalvelujen järjestämiseen liittyvistä kehittämis-, yhteistyö- ja osaamistarpeista, teemallisten tilaisuuksien järjestäminen, toimintamallikokeilut, kumppanuuksien edistäminen, kulttuurialaan liittyvän ajantasaisen tiedon kerääminen ja välittäminen, verkostojen kehittäminen ja vahvistaminen, kulttuuri- ja taideteemaisen kampanjan/tapahtumien sarjan toteuttaminen.

Työpakettien jaottelu perustuu Satakunnan kulttuuristrategiaan (2022), jonka sisällöistä on valikoitu sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen osana alueellista kehittämistehtävää olisi tarkoituksenmukaista ja maakunnallisesti koordinoituna kuntien kulttuuritoiminnan kehittämisenkannalta mahdollisimman vaikuttavaa.

 

  • Jonna Fagerlund

    Jonna Fagerlund

    Hankekoordinaattori

    +358 44 711 4355
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi