Ilon ja valon Satakunta – kuntien kulttuuritoiminnan alueellinen kehittämishanke 2023-2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Satakuntaliitolle avustusta  Ilon ja valon Satakunta -kuntien kulttuuritoiminnan alueelliseen kehittämishankkeeseen (1.1.2023 – 31.12.2024).

Hankkeen tavoitteena on edistää Satakunnassa kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta sekä toimintaedellytyksiä, kehittää kulttuuripalvelujen järjestämiseen liittyvää osaamista ja kestäviä toimintamalleja sekä vahvistaa alueen toimijoiden (erit. kuntien) yhteistyötä. Tarkoituksena on myös tuoda esille ajantasaista tietoa kulttuurin ja taiteen tilasta, osaamisesta sekä vaikutuksista.

 

  • Jonna Fagerlund

    Jonna Fagerlund

    Hankekoordinaattori

    +358 44 711 4355
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi