Ilon ja valon Satakunta

Satakuntaliitto koordinoi Opetus- ja kulttuuriministeriön osarahoittamaa Ilon ja valon Satakunta - kuntien kulttuuritoiminnan alueellista kehittämishanketta. Kaksivuotisen (1.1.2023 – 31.12.2024) hankkeen tavoitteena on edistää Satakunnassa kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta, toimintaedellytyksiä, kehittää kuntien kulttuuripalvelujen järjestämiseen liittyvää osaamista ja kestäviä toimintamalleja sekä vahvistaa alueen toimijoiden (erit. kuntien) yhteistyötä. Tavoitteena on lisäksi välittää ajantasaista tietoa kulttuurin ja taiteen tilasta, osaamisesta sekä vaikutuksista ja sitä kautta vahvistaa kulttuurin ja taiteen arvostusta ja vaikuttavuutta osana kuntien ja koko maakunnan elinvoiman sekä veto- ja pitovoiman kehittämistä sekä asukkaiden hyvinvointia.

Hanke on tavoitteiden ja toimenpiteiden osalta jaettu kolmeen työpakettiin (Kulttuuri kuuluu kaikille, Kulttuuri- ja taidealan vaikuttavuus, Kulttuuri ja taide elinvoiman ja hyvinvoinnin lähteenä). Työpakettien kautta toteutettavia toimenpiteitä ovat mm. kuntakohtaiset kartoitukset  kulttuuripalvelujen järjestämiseen liittyvistä kehittämis-, yhteistyö- ja osaamistarpeista, teemallisten tilaisuuksien järjestäminen, toimintamallikokeilut, kumppanuuksien edistäminen, kulttuurialaan liittyvän ajantasaisen tiedon kerääminen ja välittäminen, verkostojen kehittäminen ja vahvistaminen, kulttuuri- ja taideteemaisen kampanjan/tapahtumien sarjan toteuttaminen.

Työpakettien jaottelu perustuu Satakunnan kulttuuristrategiaan (2022), jonka sisällöistä on valikoitu sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen osana alueellista kehittämistehtävää olisi tarkoituksenmukaista ja maakunnallisesti koordinoituna kuntien kulttuuritoiminnan kehittämisenkannalta mahdollisimman vaikuttavaa.

 

Ajankohtaista

Infotilaisuus kulttuurialojen tuotos ja työllisyys Satakunnassa 2010 -2021-tilastoista

25.1.2024
Ilmoitus infotilaisuudesta

Tervetuloa kuulemaan tilastotietoa kulttuurialan tuotoksista ja työllisyydestä Satakunnassa 2010 -2021!

Lue artikkeli

Kulttuurialojen tuotos ja työllisyys Satakunnassa 2010 -2021

9.1.2024
Kuva infograafista

Mitä kaikkea kulttuuri pitää sisällään ja mitä vaikutusta sillä on? FCG:n laatiman Kulttuuriala Satakunnassa  2010 – 2021 tilaston mukaan kulttuurialan tuotos Satakunnassa vuonna 2021 oli 205 milj. euroa! Kulttuurilla on vaikutusta myös työllisyyteen. Tutustu lähemmin lukuihin ja totea!

Lue artikkeli

Ilmoittaudu mukaan Satakunnan kulttuuristrategian seurannan ja arvioinnin suunnittelutyöryhmiin!

21.11.2023

Mikä on kulttuurin ja taiteen merkitys Satakunnassa? Minkälaista alan koulutusta maakunnassa on, ja mihin ammattilaiset työllistyvät? Luova talous ja yrittäjyys? Tapahtumat ja kulttuurimatkailu? Miten eri rahoitusmahdollisuuksia on hyödynnetty? Mikä on kulttuurikasvatuksen tilanne?

Lue artikkeli

Tule mukaan ideoimaan ja liity Ilon ja valon Satakunta 2024 suunnitteluryhmään!

20.11.2023

Kiinnostaako ideoida Satakunnan kulttuuri- ja taidetarjontaa näkyvämmäksi? Nyt on hyvä mahdollisuus siihen!

Lue artikkeli

Materiaalipankki

2.11.2023
Kuva erivärisistä kansioista

Ilon ja valon Satakunta- hankkeessa järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia.

Lue artikkeli

Satakunnan seutukunnittaiset verkostoitumistilaisuudet kunnille ja kulttuuri- ja taidepalveluja tuottaville toimijoille

18.10.2023
Teksti seutukuntatilaisuuksista

Satakuntaliiton koordinoima Ilon ja valon Satakunta – kuntien kulttuuritoiminnan alueellinen kehittämishanke järjestää marraskuussa seutukunnittaiset verkostoitumistilaisuudet tarkoituksenaan edistää kuntien sekä kulttuuri- ja taidepalveluja tuottavien toimijoiden yhteistyötä ja kumppanuutta.

Lue artikkeli

Satakunnan maakunnallinen kulttuurifoorumi 17.11.2023 Raumalla

3.10.2023

Maakunnallinen kulttuurifoorumi järjestetään vuosittain ja se kokoaa yhteen maakunnan kulttuuri- ja taidealojen toimijat kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista kulttuurialaa koskevista asioista ja ilmiöistä. Satakunnan maakunnallinen kulttuurifoorumi on suunnattu kulttuurialan toimijoille, kuntien edustajille sekä kaikille kulttuuriasioista kiinnostuneille.

Lue artikkeli

Ilon ja valon Satakunta-hanke viestii kulttuurin ja taiteen merkityksestä!

8.9.2023
Tekstipohja infograafi I

Satakuntaliiton koordinoima, OKMn osarahoittama Ilon ja valon Satakunta – hanke viestii kulttuurin- ja taiteen merkityksestä Satakunnan alueen elinvoimaa, vetovoimaa ja hyvinvointia vahvistavana toimintana.

Lue artikkeli

Satakunnan kesä koostuu kulttuurista ja tapahtumista!

26.6.2023
Hankkeen graafinen ilme

Satakuntaliiton koordinoima, OKMn osarahoittama Ilon ja valon Satakunta – hanke on koonnut yhteen Satakunnan kuntien kesäisiä kulttuuritapahtumia. Tutustu ja ota haltuun Satakunnan runsas tapahtumatarjonta !

Lue artikkeli

Ilon ja valon Satakunta -hanke on saanut uuden graafisen ilmeen

19.6.2023

Hankkeen tunnistaa tästä lähin iloisesta karhusta, joka viestii kulttuuriin liittyvistä…

Lue artikkeli

Satakuntaliitto kehittämässä kuntien kulttuuritoimintaa Satakunnassa

14.2.2023
Hankkeen nimi sekä Satakuntaliiton ja Opetus- ja kulttuuriministeriön logot.

Satakuntaliitto koordinoi Opetus- ja kulttuuriministeriön osarahoittamaa Ilon ja valon Satakunta – kuntien kulttuuritoiminnan alueellista kehittämishanketta.

Lue artikkeli

Lisätiedot

 • Jonna Fagerlund
  Jonna Fagerlund

  Hankekoordinaattori

  +358 44 711 4355
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Krista Tupala
  Krista Tupala

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4387
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi