Alue 11: Torpankorpi, Pori

Hyväksymisvaiheen havainnollistamismateriaali

Alue 11 rajaus (pdf 4,0 Mb)

Näkyvyysaluekartta (pdf 1,2 Mb)
Näkyvyysaluekartta osoittaa ne alueet, joille näkyy osia vähintään yhdestä tuulivoimalasta. Näkyvyysalueanalyysi perustuu laskentaan, joka huomioi maaston korkeussuhteet sekä voimaloiden korkeudet. Metsät ja tiheästi asutut asuinalueet on huomioitu laskennassa näköesteinä.

Ehdotusvaiheen 1 havainnollistamismateriaali

Havainnekuvasto (2,4 Mb)

3D-malli alueesta

Kuvanlaatua voi säätää videon alalaidan rataskuvakkeesta.

Lataa 3D-mallin kameralinja (pdf)