Matkailun kasvuohjelma

Satakunnan matkailun kasvuohjelma on maakunnan matkailutoimijoiden yhteinen viesti ja näkemys siitä, mihin asioihin tulee panostaa Satakunnan matkailuelinkeinon kestävän kasvun vauhdittamiseksi ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi vuosien 2019-2030 aikana.

Matkailun kasvuohjelman tarkoituksena on syventää alueen toimijoiden yhteistyötä ja vuorovaikutusta, vahvistaa yhteistä tahtotilaa alueen matkailuelinkeinon kehittämisessä sekä selkiyttää maakunnan matkailutoimijoiden työnjakoa. Kasvuohjelma laadittiin Ketteryyttä alueellisiin ohjelmaprosesseihin: Case Satakunnan matkailun kasvuohjelma hankkeessa, joka toteutettiin Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)-rahoituksella.

Satakunnan matkailun kasvuohjelma 2030

Matkailun kasvuohjelma 2030 kansikuva

  • Krista Tupala

    Krista Tupala

    Aluekehitysasiantuntija

    +358 44 711 4387
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi