Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

Satakuntaliiton toimielimet

  • edustajainkokous
  • maakuntavaltuusto
  • maakuntahallitus
  • maakunnan yhteistyöryhmä
  • tarkastuslautakunta

Kaikkien toimielinten esityslistat, pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset löytyvät:
esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Päätösten nähtävilläpito

Toimielinten pöytäkirjat asetetaan nähtäväksi pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tarkastetut pöytäkirjat (lukuun ottamatta salaisia asioita) julkaistaan internetissä tarkastuspäivänä tai viimeistään sitä seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirjoja pidetään esillä yksi vuosi. Esityslistat näkyvät internetissä vain siihen saakka, kunnes pöytäkirja on siirretty sinne.

Vanhempia pöytäkirjoja voi tiedustella sähköpostin kautta: kirjaamo(a)satakunta.fi

Kokousaikataulu syksy 2023

Maakuntavaltuusto pe 8.12.2023
Maakuntahallitus: ma 21.8, ma 11.9, ma 16.10, ma 20.11, ja ma 18.12.2023
Maakunnan yhteistyöryhmä: ke 27.9, ke 13.12.2023
Tarkastuslautakunta: pe 29.9.2023