Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset

Satakuntaliiton toimielimet

  • edustajainkokous
  • maakuntavaltuusto
  • maakuntahallitus
  • maakunnan yhteistyöryhmä
  • tarkastuslautakunta

Kaikkien toimielinten esityslistat, pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset löytyvät:
esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Päätösten nähtävilläpito

Toimielinten pöytäkirjat asetetaan nähtäväksi pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tarkastetut pöytäkirjat (lukuun ottamatta salaisia asioita) julkaistaan internetissä tarkastuspäivänä tai viimeistään sitä seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirjoja pidetään esillä yksi vuosi. Esityslistat näkyvät internetissä vain siihen saakka, kunnes pöytäkirja on siirretty sinne.

Vanhempia pöytäkirjoja voi tiedustella: kirjaamo@satakunta.fi

Kokousaikataulu syksy 2022
Maakuntavaltuusto pe 9.12.2022
Maakuntahallitus: ma 29.8.2022, ma 26.9.2022, ma 31.10.2022, ti 22.11.2022, ma 19.12.2022
Maakunnan yhteistyöryhmä: ke 26.10.2022, ke 14.12.2022
Tarkastuslautakunta: pe 16.9.2022