Merialuesuunnittelu

Merialuesuunnitelma on meriympäristön hyvää tilaa vaaliva, sinisen talouden toimintojen strateginen kehittämisasiakirja, jota havainnollistetaan kartalla.

Suunnitelman merkinnöillä kuvataan merialueiden arvoja ja nykyisten ja mahdollisten uusien toimintojen tulevaisuuden potentiaaleja ja niiden vaihtoehtoista sijoittumista koko Suomen merialueilla. Merialuesuunnittelulla edistetään merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.

Suomen kahdeksan rannikkomaakuntaa laativat yhdessä kolme merialuesuunnitelmaa, jotka yhdessä muodostavat Suomen merialuesuunnitelman. Satakuntaliitto ja Varsinais-Suomen liitto laativat merialuesuunnitelman Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan alueelle. Suunnitelmat on laadittu laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Merialuesuunnittelun prosessista voi lukea enemmän verkkosivulta www.merialuesuunnittelu.fi.

Suomen merialuesuunnitelma 2030 kaikkine tausta-aineistoineen on tutustuttavissa verkkosivulla www.merialuesuunnitelma.fi.

Merialuesuunnitelman tavoitteena on sininen kasvu ja meren hyvä tila. Merialuesuunnitelma laaditaan merialueelle, joka kattaa aluevedet ja talousvyöhykkeen aina rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajaan saakka. Suunnitelmassa tarkastellaan 11 merellistä toimialaa: joita ovat erityisesti energia-ala, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön säilyttämisen, suojelun ja parantamisen ja lisäksi kulttuuriperintö, meriteollisuus, kaivannaisala ja sininen bioteknologia. Myös maanpuolustuksen tarpeet on otettava huomioon. Suomen merialuesuunnitelma valmistellaan kolmessa osassa ja Ahvenanmaa laatii oman suunnitelmansa. Kahdeksan rannikon maakuntaliittoa laativat merialuesuunnitelmat. Suunnitelmien tulee olla valmiit 31.3.2021 mennessä.

Merialuesuunnitelman tavoitteet ja käsiteltävät toimialat

 • Anne Nummela

  Anne Nummela

  Maakuntainsinööri

  +358 44 711 4317
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Susanna Roslöf

  Susanna Roslöf

  Alueiden käytön johtaja

  +358 44 711 4334
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi