Jatkuva oppiminen

Satakunnassa on koulutustarjontaa lukioista ja ammatillisista op­pilaitoksista ammattikorkeakouluihin ja yliopistokoulutukseen.

Erityisesti teknologiateollisuuden osaavan työvoiman tarpeeseen vastaamiseen tarvitaan kuitenkin resursseja ja lisää koulutuspaikkoja sekä toisen asteen uudistumisen edistämiseen että korkea-asteelle. Työ- ja opiskeluperäistä maahanmuuttoa tulee sujuvoittaa.

Satakunnan koulutustarjonta on monipuolinen lukioista ja ammatillisista op­pilaitoksista ammattikorkeakouluihin ja yliopistokoulutukseen. Maakunnan väestön koulutustason nousu on yksi keskeinen tavoite.

Virtuaalisen koulutuksen lisääntymisestä huolimatta koulutuspaikkoja tulisi osoittaa lisää erityisesti sinne, missä on työpaikkoja ja työvoimapulaa.

Satakunnassa ennen kaikkea teknologiateollisuuden osaavan työvoiman tarpeeseen vastaaminen edellyttää resursseja sekä toisen asteen uudistumisen edistämiseen että korkea-asteelle. Joustavalla ja räätälöidyllä ammatillisella koulutuksella voidaan varmistaa jatkuva oppiminen ja jatkossakin reagoida nopeasti elinkeinoelämän tar­peisiin, esim. muunto- ja täsmätäydennyskoulutuksina. On tärkeää myös joustavoittaa siirtymistä toiselta asteelta korkea-asteelle ilman tarpeettomia välivuosia. Porin yliopistokeskuksen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyön edelleen tiivistämistä tulee tukea.

TKI-toiminnan, tuottavuuden ja osaamistason nostaminen vaatii jatkuvaa panostamista tutkimus- ja ke­hittämistyöhön, koulutukseen ja kumppanuuksiin. Tutkimuslaitosinfra ja yhteistyö elinkeinoelämän kanssa ovat tässä avainasemassa. Valtio voi panostaa kasvuun ja kansainväliseen kilpailukykyyn pitämällä TKI-rahoituksen tason riittävänä, investoimalla oppimisympäristöihin, mahdollistamalla räätälöidyt koulutukset, kehittämällä toimialakohtaisia koulutussopimusmalleja sekä sujuvoittamalla työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton luvitusta.

Vuoden 2021 alussa Satakunnassa on käynnistetty maakunnan korkeakoulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö. Uudistuvaa korkeakoulutuksen kokonaisuutta on lähdetty miettimään kansallisen korkeakoulupolitiikan ja maakunnan vahvuuksien ja tarpeiden kautta. Tavoitteena on yhteistyössä luoda entistä paremmat edellytykset korkeakoulutuksen vahvistumiselle sekä maakunnan väestön osaamisen ja kehityskyvyn uudistumiselle.

Satakunnassa huomiota halutaan kiinnittää myös perusopetukseen ja lukioihin. Lapsia ja nuoria halutaan innostaa erityisesti teknisille aloille esim. tutustumispäivien, teknologiakurssien, -luokkien, -kilpailujen ja -leirien kautta.

Opettajia yhdessä pöydän ääressä suunnittelemassa opetusta.

Opettajat Sanna Ahonen, Maija Aaltonen, Hannele Schultz ja Miina Rantaniemi Tiimipalaverissa. Pohjoiskehänkoulu Raumalla. Kuva: Tomi Glad