EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoitus

Satakuntaliitto kohdentaa Eu­roo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­ton (EAKR) ra­hoi­tusta toi­men­pi­tei­siin, jot­ka tu­ke­vat Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman tavoitteiden se­kä Satakunnan maa­kunta­oh­jel­man to­teu­tu­mis­ta.

Satakuntaliitto on keskeinen toimija rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanossa maakunnallisesti. Rahoitusta kohdennettiin ohjelmakauden 2014-2020 hankkeisiin yli 20 miljoonaa euroa. Ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettujen hankkeiden toteutus voi kestää 31.8.2023 asti.