Länsi-Suomen liikennestrategia

Kuusi Länsi-Suomen maakuntaa (Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta) ovat laatineet yhteisen liikennestrategian, joka valmistui 10/2020.

Strategiassa tunnistetut kärkitoimenpiteet parantavat ihmisten elämänlaatua ja Länsi-Suomen monin tavoin verkottuneen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Matka- ja kuljetusketjujen toimivuus laajasti ymmärrettyinä on alueen yhteinen kärkitavoite.

 Strategiaan on kiteytetty yhteinen näkemys alueen tärkeimmistä liikennejärjestelmäkysymyksistä kaikki liikennemuodot huomioiden. Länsi-Suomen liikennestrategian yhtenä tavoitteena on antaa Länsi-Suomelle tärkeitä viestejä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluryhmiin.

Länsi-Suomen liikennestrategiaa valmistelleet maakuntaliitot jatkavat yhteistoimin kärkitoimenpiteiden edistämistä ja vuorovaikutusta valtio-osapuolten kanssa. Tärkeää on saada kärkitoimenpiteet kirjatuiksi valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja muihin kansallisiin suunnitelmiin.

Länsi-Suomen liikennestrategia (suom.) Linkki

Länsi-Suomen liikennestrategia (ruot.) Linkki

 

Länsi-Suomen liikennestrategian toimenpideohjelma 29.11.2023

Länsi-Suomen liikennestrategian ajantasaisuutta on arvioitu alkuvuonna 2023 ja se todettiin pääsisällöltään edelleen ajantasaiseksi, mutta samalla tunnistettiin tarve konkreettisemmalle toimenpideohjelmalle. Länsi-Suomen maakunnat yhteistyössä valtion liikenneviranomaisten kanssa sekä laajaa sidosryhmävuoropuhelua hyödyntäen ovat laatineet liikennestrategialle tarkennetun toimenpideohjelman.

Toimenpideohjelmassa syvennetään ja konkretisoidaan liikennestrategian teemoja ja kärkitoimenpiteitä sekä vahvistetaan Länsi-Suomen yhteistyötä liikennejärjestelmän kehittämisessä. Toimenpideohjelman tarkoituksena on välittää Länsi-Suomelle tärkeitä viestejä eduskunnan liikenneinvestointien valmisteluun ja päätöksentekoon, Väylän investointi- ja suunnitteluohjelmien laadintaan sekä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne12) päivitykseen, jonka laadinta on käynnistynyt syksyllä 2023.

Satakunnan maakuntahallitus on hyväksynyt Länsi-Suomen liikennestrategian toimenpideohjelman kokouksessaan (§103) 20.11.2023.

Länsi-Suomen liikennestrategian toimenpideohjelma (mediatiedote 29.11.2023) Linkki

Länsi-Suomen liikennestrategian toimenpideohjelma (tiivistelmä suom.) Linkki

Åtgärdsplan för Västra Finlands trafikstrategi (sammanfattning sve.) Länk

Länsi-Suomen liikennestrategian toimenpideohjelma (raportti) Linkki