Länsi-Suomen liikennestrategia

Kuusi Länsi-Suomen maakuntaa (Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta) ovat laatineet yhteisen liikennestrategian, joka valmistui 10/2020.

Strategiassa tunnistetut kärkitoimenpiteet parantavat ihmisten elämänlaatua ja Länsi-Suomen monin tavoin verkottuneen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Matka- ja kuljetusketjujen toimivuus laajasti ymmärrettyinä on alueen yhteinen kärkitavoite.

Kärkitoimenpiteistä priorisoitiin seitsemän, joista seuraavat kolme sujuvoittavat sekä ihmisten arkea että elinkeinotoimintaa:

  • Viestintäverkkojen toimintavarmuus, kapasiteetti ja nopeus on varmistettava liikkumistarpeen vähentämiseksi ja liikenteen automatisaation mahdollistamiseksi.
  • Tieverkon kuntopuutteet myös alemmalla verkolla on korjattava.
  • Rataverkko ja rautatieliikenne on kehitettävä luotettavaksi, kattavaksi ja kapasiteetiltaan riittäväksi työmatkojen tarpeisiin.

Elinkeinotoiminnan kannalta olennaiset kärkitoimenpiteet:

  • Vientikuljetuksille tärkeät yhteydet on saatettava tarvetta vastaavaan kuntoon.
  • Pääväyläasetuksen määrittelemän päätieverkon laajuutta tulee tarkistaa.

Ihmisten elämänlaadun parantamiseksi tärkeät kärkitoimenpiteet:

  • Valtakunnallisen joukkoliikenteen lippu- ja informaatiojärjestelmän taustajärjestelmä tarvitsee isännän ja rahoituksen.
  • Tarvitaan uusia hallinnon rakenteita ja niitä tukevaa lainsäädäntöä, jotta kuntien ja valtion tarjoamia henkilökuljetuspalveluja (mm. koulukyydit ja sote-kuljetukset) kyetään yhdistelemään ja avaamaan kaikille.

 Strategiaan on kiteytetty yhteinen näkemys alueen tärkeimmistä liikennejärjestelmäkysymyksistä kaikki liikennemuodot huomioiden. Länsi-Suomen liikennestrategian yhtenä tavoitteena on antaa Länsi-Suomelle tärkeitä viestejä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluryhmiin.

Valmisteluprosessissa tunnistettiin kolme teemaa, joissa Länsi-Suomen piirteet ja valtakunnalliset tavoitteet yhdistyvät:

  • Kansalliset ja kansainväliset yhteydet toimivat arjessa: ihmiset ja tavarat saavuttavat määränpäänsä.
  • Arki sujuu ja logistiikka on tehokasta maaseudulla ja tiiviin yhdyskuntarakenteen alueilla.
  • Työvoima saavuttaa työpaikan kauempaakin.

Länsi-Suomen liikennestrategiaa valmistelleet maakuntaliitot jatkavat yhteistoimin kärkitoimenpiteiden edistämistä ja vuorovaikutusta valtio-osapuolten kanssa. Tärkeää on saada kärkitoimenpiteet kirjatuiksi valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja muihin kansallisiin suunnitelmiin.

Länsi-Suomen liikennestrategia (suom.) Linkki

Länsi-Suomen liikennestrategia (ruot.) Linkki