Ympäristö

Satakuntaliiton alueiden käytön toimiala koordinoi ympäristöteemaan liittyen muun muassa Satakunnan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän toimintaa yhteistyössä Porin kaupungin kanssa ja Satakunnan suurpetoyhteistyöryhmän (Satapeto) toimintaa yhteistyössä Suomen riistakeskus Satakunnan kanssa. Vuonna 2019 aloitti uutena ryhmänä Satakunnan luontoselvitystyön yhteistyöryhmä, Sataluonto, jonka toiminta keskittyy maakunnallisen luontoselvitystyön päivittämisprosessiin. Luontoselvitystyön päivittäminen liittyy Satakunnan maakuntakaavan toteuttamisen seurantaan ja tulevaisuudessa käynnistyvään Satakunnan maakuntakaavan päivittämiseen. Kuntien, viranomaisten, sidosryhmien ja tutkimuksen välistä ympäristöyhteistyötä on puolestaan pyritty edistämään toteuttamalla aika ajoin Ympäristöntutkimus ja Satakunta – verkostoitumistapaamisia, kuten vuonna 2019 toteutettu luontoteemaan liittyvä tapahtuma. Äänimaisemanäkökulmaa on pyritty edistämään erilaisin selvityksin ja esimerkiksi vuonna 2014 toteutettiin Satakunnan äänikysely.

Lisäksi Satakuntaliiton alueiden käytön toimialan edustajat osallistuvat muun muassa Satakunnan vesien- ja merenhoidon toteuttamisen edistämiseen (SATAVESI) ja niihin liittyviin yhteistyöryhmiin, Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmän toimintaan sekä muihin yhteistyö- ja hankeryhmiin (esim. Satakunnan riistaneuvosto, Satakunnan Kulttuuriympäristötyöryhmä, Alueellinen merimetsotyöryhmä, Susi Life (LIFE BOREALWOLF).

Ympäristö Nyt -sivusto kokoaa yhteen ajankohtaisia ympäristöuutisia, tietoa ympäristön tilasta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä ja vaikutusmahdollisuuksista niin Satakunnassa kuin Varsinais-Suomessa. Sivustolla ovat myös esillä muun muassa Lounais-Suomen ympäristöohjelma 2030 ja Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma. Lounais-Suomen omaa ympäristöpalvelusivuston sisältöä ylläpitää Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Lounais-Suomen ympäristöohjelma 2030 toteuttaa Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntastrategioita ja -ohjelmia.  Ohjelmassa on viisi kehityspolkua, joita pitkin suunnataan kestävään tulevaisuuteen. Vuonna 2014 valmistuneen Lounais-Suomen ympäristöohjelman laadintatyötä koordinoi Varsinais-Suomen ELY-keskus, ja valmistelua ohjaavaan yhteistyöryhmään kuuluivat Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton lisäksi Satakunnan ELY-keskuksen sekä Turun ja Porin kaupunkien edustajat.

  • Anne Savola

    Anne Savola

    Ympäristöasiantuntija

    +358 50 596 1362
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi