Energia

Satakunnan monipuolinen energiatarjonta ja -osaaminen antavat maakunnan energiaintensiiviselle teollisuudelle vahvaa kilpailullista etua.

Perusenergiantuotannon ohella Satakunnassa panostetaan uusiutuvien energiamuotojen käyttöön. Bioenergian lisäyspotentiaalia on mm. metsähakkeen, kierrätyspolttoaineiden ja biokaasun hyödyntämisessä.

Satakunnassa on osaamista mm. kaasu-, vety- ja metaanitalouden, aurinko- ja tuulienergian sekä varavoimaratkaisujen kehittämiseen. Energiateknologian mahdollisuudet luovat uusia innovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia myös vesivoiman hyödyntämiseen sekä ydinvoima-alalle.

Satakunnassa on vahva energiatuotannon keskittymä, jossa tuotetaan sähköä noin kolminkertaisesti maakunnan kulutukseen nähden. Monipuolinen energiatarjonta ja -osaaminen antavat maakunnan energiaintensiiviselle teollisuudelle vahvaa kilpailullista etua. Satakunta haluaa myös tukea vihreää kasvua ja olla mukana ke­hittämässä Suomen energiajärjestelmää vähäpäästöiseen, toimintavar­maan ja hinnaltaan kilpailukykyiseen suuntaan.

Perusenergiantuotannon ohella Satakunnassa panostetaan monipuoliseen uusiutuvien energiamuotojen käyttöön. Bioenergian lisäyspotentiaalia on mm. metsähakkeen, kierrätyspolttoaineiden ja biokaasun hyödyntämisen lisäämisessä.

Satakunnassa on osaamista mm. kaasu-, vety- ja metaanitalouden, aurinko- ja tuulienergian sekä varavoimaratkaisujen kehittämiseen. Energiateknologian mahdollisuudet luovat uusia innovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia myös vesivoiman hyödyntämiseen sekä ydinvoima-alalle.

Suomen ensimmäinen merituulivoimapuisto sijaitsee Porin Tahkoluodossa. Merituulivoima on saavuttamassa maatuulivoiman kannatta­vuustason ja Satakunnan merialue tarjoaa hyvät edellytykset merituuli­voimaloiden lisärakentamiselle. Merituulivoimapuistojen rakentaminen on esimerkki uusiutuvien energiamuotojen kokonaisratkaisusta, joka yhdistää satakuntalaista energia-, offshore- ja teknologiateollisuuden osaamista. Merituulivoiman lisärakentamista ja investointeja tulee tukea.

Energiakäyttöön tarkoitetun turvetuotannon vähenemisen taloudelliset vaikutukset Satakunnassa kohdistuvat turpeen tuotannon parissa toimiviin yrityksiin sekä toimialaan kytkeytyvään kuljetukseen, koneiden huoltoon sekä kone- ja laitevalmistukseen. Vaikutukset ovat merkittävät myös energiantuotannossa turvetta käyttävien sekä kasvu- ja ympäristöturvetta tuottavien toimijoiden toimintaan. Kasvu- ja antibioottivapaana kuivikkeena toimiva turvetuotanto sekä energiaturvetuotanto tapahtuvat pääosin samojen toimijoiden toimesta. Energiaturvetuotannon vähenemisellä on taloudellisia vaikutuksia suoraan tai välillisesti koko turvetuotantosektorille ja siten koko maakunnan alueelle. Sekä kansallisia että EU-pohjaisia toimia tulee kohdentaa turvetuotantoyritysten toiminnan kilpailukykyiseen uudelleen suuntaamiseen. Tämä tulee vaatimaan mm. rahoitusjärjestelyjä investointeihin ja TKI-toimintaan.

Sähkölinjoja Ulvilassa.

Sähkölinjoja Ulvilassa. Kuva: Visa Vehmanen