Yhteistyö ja vaikuttaminen

Yhteistyö ja vaikuttaminen

Maakuntien liitot aluekehitysviranomaisina vastaavat alueensa yleisestä kehittämisestä, maakuntatasoisen alueiden käytön suunnittelusta sekä edunvalvonnasta päämäärinään hyvinvoivat, menestyvät ja kilpailukykyiset maakunnat.

Toiminta perustuu kuntalakiin, alueiden kehittämislakiin, maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä maakuntajakolakiin. Liitot laativat maakuntasuunnitelmat ja –ohjelmat, vuosittaiset toimeenpanosuunnitelmat sekä maakuntakaavat. Liitot osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen yhteistyössä kuntien, muiden viranomaisten sekä maakunnallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

Edunvalvonta on eri sidosryhmien pitkäjänteistä yhteistyötä

Satakuntaliitto toimii Satakunnan maakunnan, sen kuntien ja asukkaiden eduksi kehittämis-, edunvalvonta-, tutkimus-, ja suunnitteluorganisaationa. Liiton tehtävänä on muun muassa edistää maakunnan henkistä ja aineellista vaurastumista, hyvän ympäristön turvaamista, sekä valvoa maakunnan etua.

Maakunnallisella edunvalvonnalla tarkoitetaan vaikuttamista erityisesti poliittiseen päätöksentekoon Suomessa ja EU:ssa. Eräissä tapauksissa edunvalvonta kohdistuu myös yksityisten yritysten, yliopistojen ja muiden yhteisöjen ratkaisuihin.

Edunvalvonnassa on keskeistä laajassa yhteisymmärryksessä sopia yhteiset kehittämistavoitteet ja –hankkeet. Satakunnan asukkaat ja eri toimijat kuten kunnat, alueviranomaiset, kansanedustajat, tiedotusvälineet ja eri alojen järjestöt tulee saada toimimaan samansuuntaisesti näiden yhteisesti sovittujen asioiden edistämiseksi.

Pitkäkestoisempien edunvalvontakokonaisuuksien määrittely tehdään alueiden kehittämislain pohjalta Satakuntaliitossa. Keskeisinä linjauksina ovat Satakunnan kärkihankkeet ja muut ohjelmat. Edunvalvonnalla reagoidaan myös ajankohtaisiin asioihin. Käytännössä edunvalvontatyötä tehdään muun muassa järjestämällä neuvotteluja ja vierailuja, ottamalla kantaa, tekemällä aloitteita sekä julkisen tiedottamisen kautta. Lue lisää ajankohtaisista edunvalvonnan teemoista sivulta Satakunnan kasvun kärjet.

 

  • Kristiina Salonen
    Kristiina Salonen

    Maakuntajohtaja

    +358 50 512 0010
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi

Aihealueet

Satakunnan kasvun kärjet

Satakunnan edunvalvonnan pitkän tähtäimen kärkihankkeet määritellään maakuntaohjelmassa. Lisäksi edunvalvonnalla vaikutetaan ajankohtaisiin asioihin.

Lue lisää

Kansainvälinen toiminta

Satakuntaliitto avaa ja ylläpitää kansainvälisiä yhteistyösuhteita maakunnan oman edunvalvonnan hyväksi. Toiseksi yhteistyösuhteita hoidetaan, jotta maakunnan toimijat voivat hyödyntää yhteyksiä oman osaamisensa esille tuomisessa sekä kansainvälisen yritys- ja hankeyhteistyön toteuttamisessa.

Lue lisää