Alueellinen oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) suunnitelma

Euroopan komissio on esittänyt EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia. Mekanismi sisältää muun muassa uuden oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) perustamisen ohjelmakaudelle 2021–2027. Rahasto kohdentuu fossiilisista polttoaineista (hiili, turve, öljyliuske) riippuvaisille alueille ja paljon kasvihuonekaasuja aiheuttavaan teollisuuteen.

Suomi on sitoutunut energiaturpeen käytön puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. JTF-rahasto mahdollistaa kompensaatiota niiden alueiden talouteen, joihin hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen eniten vaikuttaa (esim. turpeen energiakäytön vähenemisen myötä). Suomen JTF-saanto on kokonaisuudessaan 424 miljoonaa euroa. Rahoituksen kohdentumisesta alueille ei ole vielä virallisia EU:n eikä kansallisia päätöksiä. Epävirallisen tiedon perusteella ohjelmaan olisivat tulossa mukaan Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat, Satakunta, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala sekä Pirkanmaan maakunnasta Punkalaidun, Kihniö, Virrat ja Parkano.

Työ- ja elinkeinoministeriö informoi mm. investointien tukimahdollisuuksista ja rahaston varojen suuntaamisesta maakuntiin, kun niistä saadaan lisätietoja ja tarvittavat kansalliset linjaukset ja päätökset on tehty. Indikaattorien valinta ja niiden tavoiteasetanta tehdään 2021 keväällä TEM:n ja maakuntien yhteistyössä.

JTF-rahastosta voidaan myöntää taloudellista tukea alueellisten siirtymäsuunnitelmien mukaisesti tehdyille investoinneille. JTF-suunnitelmassa tullaan Euroopan komission ohjeistuksen mukaisesti yksilöimään tavoitteita, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) suunnitelmat laaditaan oikeudenmukaisuusperiaatteen mukaisesti alueille, joissa siirtymän taloudelliset ja sosiaaliset negatiiviset vaikutukset ovat merkittäviä erityisesti menetettävien työpaikkojen osalta. Maakunnan liitot laativat yhdessä muiden relevanttien viranomaisten kanssa alueelliset siirtymäsuunnitelmat.

Satakunnan alueellisen JTF-suunnitelman laadinnasta vastaa Satakuntaliitto.

 • Timo Vesiluoma

  Timo Vesiluoma

  Aluekehitysjohtaja

  +358 44 711 4330
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Krista Tupala

  Krista Tupala

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4387
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi