Alue-ennakointi ja aluetieto

Satakuntaliitto koordinoi maakunnallista alue-ennakoinnin yhteistyötä. Tavoitteena on maakunnallisen yhteistyön vahvistaminen sekä pysyvän ennakointiverkoston kokoaminen.

Satakuntaliitto järjestää vuosittain Tulevaisuusfoorumin, jossa tarkastellaan maakunnallisen kehittämisen ajankohtaisia teemoja sekä seuraavan vuoden ennakointiteemoja aluekehittämisen lähtökohdista.

Alueellisia kehitysnäkymiä tarkastellaan kaksi kertaa vuodessa Satakunnan ELY-keskuksen koordinoimana seuduittaisena yhteistyönä.

Maakunnalliset alue-ennakoinnin foorumit järjestetään vuosittain teemakohtaisesti. Foorumien tehtävänä on tarjota maakunnalliselle suunnittelu ja kehittämistyölle ennakoinnin keskustelufoorumi.

Satakuntaliitto ennakoi alueellisia pitkän ja keskipitkän aikavälin osaamis- ja työvoimatarpeita osana koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittamista. Osaamistarpeiden ennakoinnilla tuotetaan tietoa tulevaisuuden työelämässä tarvittavasta osaamisesta, jotta koulutuksen sisällöt vastaisivat mahdollisimman hyvin työelämän osaamistarpeita. Koulutustarpeiden ennakointi puolestaan tuottaa tietoa koulutuksen määrällisistä tarpeista eli siitä, minkä verran työelämä tarvitsee tulevaisuudessa työvoimaa eri koulutusaloilta ja -asteilta. Lisätietoja kansallisesta osaamistarpeiden ennakoinnista . 

Alue-ennakointi on väline tulevaisuuteen suuntautuvan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Satakunnassa alueellista ennakointia hyödynnetään mm. seuraavissa prosesseissa:

Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinta, toteutus ja seuranta.
Ajantasaisen alueellisen kehityskuvan seuranta (mm. väestömuutokset, työvoima-, osaamis- ja aluetalouskysymykset).

Kuvassa kuvattu alue-ennakoinnin vuosikello

Aluekehityksen tilannekuva

Satakunnan maakuntaohjelman 2018–2021 toteuttamisen seurannan, maakuntaohjelman kehittämisteemojen tilannekuvan sekä keskeisten muutosilmiöiden pohdinnan osalta laaditaan Satakunnan aluekehityksen tilannekuvaraportteja kaksi kertaa vuodessa. (tiedostot)
Aluetutkimus ja aluekehityksen seuranta
Liiton tutkimustoiminta palvelee alueen tietotarpeita sekä suunnittelu- ja ohjelmatyötä.

Toiminta on ensisijaisesti alueellisen kehityksen seurantaa, tilastotietojen hyödyntämistä selvitysten muodossa sekä tiedottamista ja raportointia. Yhteistyö ja tiedonvaihto muiden alueellisten toimijoiden, tutkimuksen ja sidosryhmien kanssa on jatkuvaa verkostomaista palvelutehtävää.

Aineistoja

Maakuntaa koskevaa tilastomateriaalia on saatavilla osoitteesta www.satamittari.fi

Satakunnan aluekehityskatsaus kevät 2020 14.4.2020

Infograafeja Satakunnan väestöstä, aluetaloudesta ja suhdannekehityksestä

Satakunnan talouden suhdannekatsaus marraskuu 2020

 • Katja Laitinen

  Katja Laitinen

  Erityisasiantuntija

  +358 44 711 4360
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Krista Tupala

  Krista Tupala

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4387
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Saku Vähäsantanen

  Saku Vähäsantanen

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4350
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi