Alue-ennakointi ja aluetieto

Satakuntaliitto koordinoi maakunnallista alue-ennakoinnin yhteistyötä.

Tavoitteena on maakunnallisen yhteistyön vahvistaminen sekä pysyvän ennakointiverkoston kokoaminen.

Satakuntaliitto järjestää vuosittain Tulevaisuusfoorumin, jossa tarkastellaan maakunnallisen kehittämisen ajankohtaisia teemoja sekä seuraavan vuoden ennakointiteemoja aluekehittämisen lähtökohdista.

Alueellisia kehitysnäkymiä tarkastellaan kaksi kertaa vuodessa Satakunnan ELY-keskuksen koordinoimana seuduittaisena yhteistyönä.

Maakunnalliset alue-ennakoinnin foorumit järjestetään vuosittain teemakohtaisesti. Foorumien tehtävänä on tarjota maakunnalliselle suunnittelu ja kehittämistyölle ennakoinnin keskustelufoorumi.

Satakuntaliitto ennakoi alueellisia pitkän ja keskipitkän aikavälin osaamis- ja työvoimatarpeita osana koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittamista. Osaamistarpeiden ennakoinnilla tuotetaan tietoa tulevaisuuden työelämässä tarvittavasta osaamisesta, jotta koulutuksen sisällöt vastaisivat mahdollisimman hyvin työelämän osaamistarpeita. Koulutustarpeiden ennakointi puolestaan tuottaa tietoa koulutuksen määrällisistä tarpeista eli siitä, minkä verran työelämä tarvitsee tulevaisuudessa työvoimaa eri koulutusaloilta ja -asteilta. Lisätietoja kansallisesta osaamistarpeiden ennakoinnista . 

Alue-ennakointi on väline tulevaisuuteen suuntautuvan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Satakunnassa alueellista ennakointia hyödynnetään mm. seuraavissa prosesseissa:

Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinta, toteutus ja seuranta.
Ajantasaisen alueellisen kehityskuvan seuranta (mm. väestömuutokset, työvoima-, osaamis- ja aluetalouskysymykset).

Kuvassa kuvattu alue-ennakoinnin vuosikello

Alue-ennakoinnin vuosikello

Aluekehityksen tilannekuva

Satakunnan maakuntaohjelman toteuttamisen seurannan, maakuntaohjelman kehittämisteemojen tilannekuvan sekä keskeisten muutosilmiöiden pohdinnan osalta laaditaan Satakunnan aluekehityksen tilannekuvaraportteja kerran vuodessa.

Aluetutkimus ja aluekehityksen seuranta

Liiton tutkimustoiminta palvelee alueen tietotarpeita sekä suunnittelu- ja ohjelmatyötä. Toiminta on ensisijaisesti alueellisen kehityksen seurantaa, tilastotietojen hyödyntämistä selvitysten muodossa sekä tiedottamista ja raportointia. Yhteistyö ja tiedonvaihto muiden alueellisten toimijoiden, tutkimuksen ja sidosryhmien kanssa on jatkuvaa verkostomaista palvelutehtävää.

Aineistoja

 

 

 

 

 

Satakunta lukuina

 

 • Saku Vähäsantanen

  Saku Vähäsantanen

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4350
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Katja Laitinen

  Katja Laitinen

  Ohjelmapäällikkö

  +358 44 711 4360
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi