Tyrni on Satakunnan maakuntakasvi

Aluekehitys

Maakunnan liitot toimivat maakuntiensa aluekehitysviranomaisina.  Aluekehityksen toimiala vastaa maakunnan strategisten kehittämislinjausten valmistelusta yhteistyössä valtion viranomaisten, alueen kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden maakunnan kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa. Aluekehittämiseen suunnataan Satakunnassa sekä kansallista että Euroopan unionin aluekehittämisrahoitusta, hankkeiden rahoituspäätökset valmistellaan aluekehityksen vastuualueella. Aluekehittämisen strategista kokonaisuutta yhteensovitetaan maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR), jonka toimintaa aluekehityksen toimiala koordinoi.

Aluekehityksen toimiala

Aluekehittämisen toimialan tehtävät perustuvat Satakuntaliiton perussopimukseen sekä lakiin alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista.

Satakuntaliiton aluekehityksen toimialan keskeiset tehtäväkokonaisuudet ovat:

 • Maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman laadinta
 • Aluekehityksen ennakointi ja seuranta
 • Kuntien ja maakuntien välisen yhteistyön edistäminen
 • Tutkimuksen, koulutuksen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten sekä yhteistyön edistäminen
 • Kulttuuriin liittyvien suunnitelmien yhteensovittaminen osana maakuntaohjelman toteuttamista
 • Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toiminnasta huolehtiminen
 • EUn rakennerahasto – ohjelman valmistelu sekä toteuttaminen
 • Kansallisen aluekehittämisrahoituksen rahoittajan tehtävät
 • Aluekehitykseen liittyvien kansainvälisten asioiden ja yhteyksien edistäminen
 • Timo Vesiluoma
  Timo Vesiluoma

  Aluekehitysjohtaja

  +358 44 711 4330
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

Aihealueet

Strategiat ja ohjelmat

Maakunnallisessa aluekehittämisen strategiatyössä kuvataan maakunnan tavoiteltava tulevaisuuden tahtotila sekä kehittämisen keskeiset strategiset suuntaviivat.

Lue lisää

TKI, osaaminen ja innovaatiot

Maakunnallisen tutkimus- kehittämis- ja innovaatio (TKI)- toiminnan koordinoinnin tavoitteena on muodostaa strategisia verkostokumppanuuksia keskeisten t&k- organisaatioiden, oppilaitosten, välittäjäorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän toimijoiden välille.

Lue lisää

Alue-ennakointi ja aluetieto

Satakuntaliitto koordinoi maakunnallista alue-ennakoinnin yhteistyötä. Tavoitteena on maakunnallisen yhteistyön vahvistaminen sekä pysyvän ennakointiverkoston kokoaminen.

Lue lisää

Hankkeet

Tietoa Satakuntaliiton aluekehityksen toimialan toteuttamista hankkeista.

Lue lisää

Kulttuuri

Maakunnan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta ja siinä tehtävässä edistää kulttuuria osana maakunnallista strategiatyötä. (Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 756/2021, 17§)

Lue lisää