Edustajainkokous

Edustajainkokous kokoontuu kerran vaalikaudessa valitsemaan maakuntavaltuuston tulevaksi toimikaudeksi. Jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan tiettyjen perussopimuksessa päätettyjen kriteerien mukaan. Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.

Edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Edustajainkokousmenettely turvaa sen, että valinnassa säilyy suora yhteys liiton jäsenkuntiin. Samalla maakuntavaltuusto noudattaa maakunnan väestön kunnallisvaaleissa ilmaisemaa tahtoa.

Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen kesken toimikauden menettää vaalikelpoisuutensa (esim. paikkakunnalta muuton vuoksi) tai muusta syystä eroaa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Tällöinkin kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa poliittista ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan.