EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoitus 2021-2027

Valtioneuvosto hyväksyi  Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027  -ohjelman 21.10.2021.  Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen ohjelman toukokuussa 2022 ja ohjelman toteuttaminen on aloitettu.

Ohjelman seurantakomitea on hyväksynyt hankkeiden valintaperusteet. Kaikki rahoitettavaksi esitettävät hakemukset arvioidaan ja pisteytetään hyväksyttyjen kriteerien mukaisesti. Sovellettavat valintaperusteet julkaistaan hakukohtaisesti silloin, kun rahoittaja avaa haun.

Tavoitteena elinvoiman ja hyvinvoinnin edellytysten uudistaminen

Uuden ohjelman rahoitus tulee kolmesta rahastosta.  Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) keskittyy erityisesti pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä elinkeinolähtöiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Erityisen painoarvon saavat energiatehokkuuteen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan, kiertotalouteen sekä digitaaliseen murrokseen liittyvä TKI-toiminta ja yritystoiminnan kehittäminen.

Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) ytimessä koko Suomen työvoimapotentiaalin saaminen käyttöön sekä työpaikkojen ja työvoiman kohtaamisen edesauttaminen. ESR+ -toimilla kehitetään työllisyyttä, jatkuvaa oppimista ja osallisuutta tukevia palveluja.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF) on uusi rahasto, jonka toimet kytkeytyvät alueiden hallittuun luopumiseen energiaturpeen käytöstä. JTF:n tuella luodaan uusia ja korvaavia työpaikkoja ja monipuolistetaan alueen elinkeinorakennetta. Lisäksi sillä voidaan tukea turvesoiden ennallistamista ja jälkikäyttöä. JTF-toimet perustuvat 14 alueella valmisteltaviin alueellisiin suunnitelmiin, jossa valittavat JTF toimet perustellaan. Rahaston toimenpiteet käynnistyvät vuoden 2022 aikana.

Ohjelman toteutus on käynnistynyt 

Ensimmäiset haut on avattu EURA2021-tietojärjestelmässä. Hakijoiden kannattaa testata kirjautumista järjestelmään ja varmistaa käytön edellytykset hakemusten täyttämistä varten. Tähän liittyy muun muassa se, että hakijaorganisaation tekemät valtuutukset hakemusten täyttämiseen ja allekirjoittamiseen ovat kunnossa.

Käyttöohjeessa hakijoille ja toteuttajille ohjeistetaan myös valtuutuksiin liittyvistä asioista. Mikäli hakijaorganisaatiolla on ollut vastaavat valtuutukset käytössä jo edellisen ohjelmakauden EURA2014-järjestelmässä, ne kelpaavat sellaisenaan myös uudessa järjestelmässä.

Lisätietoa Satakuntaliiton rahoitushauista löytyy alasivulta avoimet rahoitushaut.

Satakunnassa alueellisina rahoittajaviranomaisina alue- ja rakennepolitiikan ohjelmassa toimivat Satakuntaliitto ja Keski-Suomen ELY-keskus.

EURA 2021:n hakijan ja toteuttajan palvelut löytyvät osoitteesta: https://eura2021.fi .

Infotilaisuuksia ja koulutuksia hakijoille

Länsi-Suomen suuralue järjesti hankehakijoille alkuvuonna 2022 aamukahvitilaisuuksia liittyen esim. kustannusmalleihin, indikaattoreihin, ryhmähankkeisiin sekä EURA2021-järjestelmään.

Aamukahvien ajankohdat ja teemat:

Näiden aamukahvien lisäksi tullaan järjestämään esim. hakujen yhteydessä infotilaisuuksia, joissa tarkemmin mm. alueellisista painotuksista.

Ajankohtaisia alue- ja rakennepolitiikan asioita rakennerahastot.fi

 • Jyrki Tomberg

  Jyrki Tomberg

  Rahoitusasiantuntija

  +358 50 569 6818
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Krista Tupala

  Krista Tupala

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4387
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Jenny Katila

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4361
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Katja Laitinen

  Katja Laitinen

  Ohjelmapäällikkö (virkavapaalla aluekehitysasiantuntijan tehtävästä 31.12.2023 asti)

  +358 44 711 4360
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi