Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne 12)

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee ensimmäistä valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa vuosille 2021–2032. Suunnitelman laatiminen perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tarkoituksena on lisätä liikennepolitiikan pitkäjänteisyyttä. Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tullaan esittämään liikennejärjestelmän nykytilaa ja toimintaympäristöä koskeva analyysi, visio liikennejärjestelmän kehittämisestä vuoteen 2050 asti ja liikennejärjestelmäsuunnitelmaa koskevat tavoitteet. Suunnitelma sisältää 12-vuotisen toimenpideohjelman, joka sisältää valtion ja kuntien toimenpiteitä sekä liikennejärjestelmää koskevan valtion rahoitusohjelman. Suunnitelmassa kuvataan myös liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamisen vaikutukset.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM018:00/2019