Avoimet rahoitushaut

Satakuntaliitossa on haettavana EAKR-rahoitusta n. 4,3 milj. euroa.
Hakuaika päättyy 31.8.2022

Hakemuksia voi jättää Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 -ohjelman toimintalinjan 1 ja 2 erityistavoitteisiin hakuilmoituksen mukaisesti. Hakuilmoitus on julkaistu EURA2021 -järjestelmässä.

Rahoitamme hankkeita, jotka toteuttavat Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmaa, Satakunnan maakuntaohjelmaa 2022-2025 sekä Satakunnan älykkään erikoistumisen strategiaa (erityisesti erityistavoitteen 1.1. hankkeet, jossa kytkentä älykkään erikoistumisen strategiaan on ehdoton edellytys). Rahoitettavien hankkeiden tulee vastata elinkeinoelämän kehittämistarpeisiin, edistää vihreää siirtymää ja olla tuloksellisia ja vaikuttavia.

Hankehakemukset arvioidaan ja pisteytetään hakuilmoituksessa esitettyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden mukaan. Rahoitusta ei myönnetä yrityskohtaiseen kehittämiseen eikä perustutkimukseen. Kehittämishankkeen tulosten on oltava yleisesti hyödynnettävissä.

Maksimitukitaso on kehittämishankkeisiin 80 % ja investointeihin 70 % hankkeen
tukikelpoisista kustannuksista.

Käytettävissä ovat kaikki järjestelmän tällä hetkellä mahdollistamat kustannusmallit.

 

 

 

Lisätietoa rahoitushausta Satakuntaliitossa antavat:

 • Jyrki Tomberg

  Jyrki Tomberg

  Rahoitusasiantuntija

  +358 50 569 6818
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Krista Tupala

  Krista Tupala

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4387
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Jenny Katila

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4361
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi