Avoimet rahoitushaut

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjan 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteiden hankehaku Satakuntaliitossa 7.5.2021 asti

Tällä hakukierroksella Satakunnan rahoituskehyksestä on haettavissa EAKR-tukea satakuntalaisiin/Satakunnan maakuntaohjelmaa 2018–2021 toteuttaviin hankkeisiin yhteensä noin 2,6 miljoonaa euroa.

EAKR:n toimintalinjalla 8 toteutetaan komission ehdotuksen (COM(2020) 451 final) mukaisesti uuden monialaisen temaattisen tavoitteen ja investointiprioriteetin mukaisia Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavia toimenpiteitä ”Covid-19 -pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen sekä pohjan luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle”.
Haku kohdennetaan EAKR toimintalinjan 8 erityistavoitteen 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta -mukaisiin hankkeisiin. Hakemusten tulee osaltaan edistää myös Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 kehittämisteemojen painopisteitä sekä Satakunnan kasvun mahdollisuus elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Hakuilmoitus REACT-EU EAKR Satakunta (Lisätiedot ja yksityiskohdat hausta)

EAKR ja EU vipuvoimaa 2014-2020 logot

Hakuvaiheessa lisätietoja Satakuntaliitossa antavat:

 

 • Timo Vesiluoma

  Timo Vesiluoma

  Aluekehitysjohtaja

  +358 44 711 4330
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Jyrki Tomberg

  Jyrki Tomberg

  Rahoitusasiantuntija

  +358 50 569 6818
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Krista Tupala

  Krista Tupala

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4387
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Katja Laitinen

  Katja Laitinen

  Erityisasiantuntija

  +358 44 711 4360
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi