Avoimet rahoitushaut

EAKR-rahoitushaku on avoinna 18.10.-31.12.2023

Satakuntaliitossa on haettavana rahoitusta noin 3 miljoonaa euroa Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimintalinjan 1 (Innovatiivinen Suomi) ja 2 (Hiilineutraali Suomi) erityistavoitteiden mukaisiin hankkeisiin. Painopiste tässä haussa on erityisesti toimintalinjan 1 (Innovatiivinen Suomi) mukaisissa hankkeissa, joihin suuntaamme käytössä olevasta rahoituksesta noin 2 miljoonaa euroa.

Tutustu hakuilmoitukseen EURA 2021 -järjestelmässä (SATLII-006): EURA 2021: Satakuntaliiton EAKR rahoituksen haku ja hae rahoitusta EURA 2021 -järjestelmässä: https://eura2021.fi/


Kestävän kaupunkikehittämisen haku – Innokaupungit Pori (Porin kaupungin ekosysteemisopimus) avoinna 18.10.-31.12.2023

Satakuntaliitossa on haettavana rahoitusta (valtio+EAKR) 0,45 miljoonaa euroa Porin kaupungin ekosysteemisopimuksen mukaiseen kehittämiseen. 

Hakemuksia voi jättää Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimintalinjan 1 (Innovatiivinen Suomi) ja 2 (Hiilineutraali Suomi) erityistavoitteisiin hakuilmoituksen mukaisesti. Uudet ratkaisut ja pysyvät vaikutukset katsotaan eduksi hankkeita arvioitaessa. Rahoitamme hankkeita, jotka toteuttavat Uudistuva ja osaava Suomi 2021 -2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa  ja Porin kaupungin ekosysteemisopimuksen mukaista toimintaa, jonka strategiset kärjet ovat:

 1. Teknologiametallit & kiertotalous
 2. Automaatio ja robotiikka

Ohjelma-asiakirjan mukaisista tavoitteista painotetaan tässä haussa erityisesti:

 • Ekosysteemisopimus-ohjelman ja sen painopistealueisiin liittyvien invest In -asioiden valmistelu ja koordinointi
 • Osaajien houkuttelu sekä integrointi yrityksiin ja tutkimusryhmiin
 • Tki-volyymin lisääminen painopistealueilla

Tutustu hakuilmoitukseen EURA 2021 -järjestelmässä (SATLII-005): EURA 2021: Kestävän kaupunkikehittämisen haku – Innokaupungit Pori (Porin kaupungin ekosysteemisopimus) ja hae rahoitusta EURA 2021 -järjestelmässä: https://eura2021.fi/


JTF-rahoitushaku yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille ja kuntien perusrakenteen investoinneille on avoinna 30.6.-15.12.2023

Hankehaku toteutetaan jatkuvana hakuna 15.12.2023 saakka. Hakemus tulee jättää viranomaiskäsittelyyn EURA 2021 -järjestelmässä 30.6. – 15.12.2023 välisenä aikana. Hakemuksia otetaan käsittelyyn jaksoittain EURA 2021 -järjestelmän ilmoittaman hakemuksen jättämisajankohdan perusteella.

Määräaika hakemuksille:
Hakujakso 1: 30.6. – 30.9.2023
Hakujakso 2: 2. 1.10.- 15.12.2023

Haku voidaan sulkea ilmoitettua aiemmin, mikäli käytettävissä oleva myöntövaltuus tulee sidotuksi aikaisemmalla hakujaksolla.

Rahoitusta on haettavana yhteensä noin 5 000 000 euroa Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 -ohjelman toimintalinjan 7 (Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi) erityistavoitteesta 7.1. (Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä). Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee olla Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelma-asiakirjan ja Satakunnan oikeudenmukaista siirtymää koskevan suunnitelman mukaisia. Lisäksi hankkeilla edistetään Satakunnan maakuntaohjelman 2022-2025 ja Satakunnan älykkään erikoistumisen strategian mukaisia tavoitteita.

Tutustu hakuilmoitukseen (SATLII-004: EURA 2021: JTF-rahoitushaku yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille ja kuntien perusrakenteen investoinneille Satakunnassa) ja hae rahoitusta EURA2021-järjestelmässä: (eura2021.fi)

JTF-hakuinfon 16.8.2023 materiaalit

Satakuntaliitto järjesti avoinna olevaa rahoitushakua koskevan JTF-rahoitusinfon ke 16.8.2023 klo 13 Teams -yhteydellä. Infossa esitetyt materiaalit sekä tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset ovat luettavissa alla olevien linkkien kautta:

Satakuntaliiton JTF-info 16.8.2023
Tuen hakeminen EURA 2021 -järjestelmässä
JTF-info kysymykset ja vastaukset 


 

Hakuilmoitukset löytyvät osoitteesta www.eura2021.fi. Hakemukset täytetään EURA 2021 – järjestelmässä. Kirjautuminen EURA 2021 -järjestelmään tapahtuu vahvan tunnistautumisen ja Suomi.fi -valtuuspalvelun avulla. Lisätietoa Suomi.fi valtuuksista löydät sivulta https://www.suomi.fi/valtuudet.  Löydät rakennerahastot.fi -verkkosivustolta ohjeistusta tuen hakemiseen. Sivustolta löydät tietoa myös lainsäädännöstä ja kustannusmalleista.


 

 

Lisätietoa EAKR- ja JTF-rahoituksesta Satakuntaliitossa antavat:

 • Jyrki Tomberg

  Jyrki Tomberg

  Rahoitusasiantuntija

  +358 50 569 6818
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Krista Tupala

  Krista Tupala

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4387
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Jenny Katila

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4361
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi