Alue 20: Köörtilä, Merikarvia

Hyväksymisvaiheen ja ehdotusvaiheen 2 havainnollistamismateriaali

Näkyvyysaluekartta (pdf 0,7 Mb)

Näkyvyysaluekartta osoittaa ne alueet, joille näkyy osia vähintään yhdestä tuulivoimalasta. Näkyvyysalueanalyysi perustuu laskentaan, joka huomioi maaston korkeussuhteet sekä voimaloiden korkeudet. Metsät ja tiheästi asutut asuinalueet on huomioitu laskennassa näköesteinä.

Ehdotusvaiheen 1 havainnollistamismateriaali

Havainnekuvasto (pdf 2,8 Mb)

Katso alueen 3D-mallinnus
Kuvanlaatua voi parantaa videon alareunan rataskuvakkeesta.

Lataa 3D-mallin kameralinja (pdf)