Selvitykset

Vihreän siirtymän hankkeet Satakunnan maakuntakaavassa 2050 -selvitys

Selvityksen tavoitteena on edistää vihreän siirtymän hankkeiden sijoittumista Satakuntaan. Työssä on selvitetty  sähköverkosta, vetyverkosta, liikenteen suurteholatausasemista, aurinkovoimasta sekä teollisuudesta maakuntakaavoitukselle syntyviä suunnittelutarpeita. Tavoitteena oli yhteensovittaa tarpeet valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan sisältövaatimusten kanssa sekä arvioida yleispiirteisesti vihreän siirtymän hankkeiden maakuntakaavatason vaikutuksia ilmastonmuutokseen, ympäristöön ja talouteen.

Satakuntaliitto hyödyntää koko maakunnan kattavaa selvitystyötä Satakunnan maakuntakaavan 2050 suunnittelun tausta-aineistona. Työ valmistui lokakuussa 2023.

Tiedote 16.10.2023 – pdf

Vihreän siirtymän hankkeet Satakunnan maakuntakaavassa 2050 – pdf-muotoinen raportti 7,46 Mt

Vihreän siirtymän hankkeet Satakunnan maakuntakaavassa 2050, selvityksen tiivistelmä – pdf-muotoinen raportti 4,90 Mt

Satakunnan tuulivoimaselvitys

Satakunnan tuulivoimaselvitys 2022 sisältää koosteen tuulivoimatuotannon lähtökohdista ja tavoitteista sekä tarkastelun Satakunnan maakuntakaavoissa osoitettujen tuulivoimaloiden alueiden toteutumisesta. Raportissa kuvataan Satakuntaliiton tekemä paikkatietoanalyysi sekä alueittain tehty yleispiirteinen vaikutustenarviointi. Maisemavaikutusten arvioinnin kokonaisuus ja merialueelle laadittu Natura-arvioinnin tarveharkinta laadittiin konsulttityönä.

SataTuuli-hanke on valmistunut – pdf-muotoinen tiedote 20.12.2022 186 kt

Satakunnan tuulivoimaselvitys 2022 (Satakuntaliitto, 11.11. 2022) – pdf-muotoinen raportti 11,4Mt

Merialuesuunnitelmassa tunnistetuille alueille tehty Natura-arvioinnin tarveharkinta (FCG Finnish Consulting Group Oy 10.6.2022) – pdf-muotoinen raportti 2,24Mt

Maisemavaikutusten arviointi (FCG Finnish Consulting Group Oy, 24.10. 2022) – pdf-muotoinen raportti 6,69Mt

Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet (FCG Finnish Consulting Group Oy 16.9.2022) – pdf-muotoinen raportti 6,93Mt

Satakunnan aluerakenne – asuminen ja työssäkäynti

Satakunnan aluerakenteen asumisen ja työssäkäynnin taustaraportissa esitetään karttojen ja tilastojen avulla maakunnan väestö- ja, työpaikkarakenne sekä yleispiirteinen kuvaus työmatkoista. Raportti jakaantuu koko maakuntaa koskevaan tarkasteluun sekä kuntakohtaiseen tarkasteluun.

Asumisen ja työssäkäynnin taustaraportti – julkaistu toukokuussa 2022

Satakunnan rakennetun kulttuuriympäristön päivitys- ja täydennysinventointi

Satakunnan rakennetun kulttuuriympäristön päivitys- ja täydennysinventoinnissa on tarkistettu maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen tiedot ja aluerajaukset sekä täydennetty kohdeluetteloa modernin rakennusperinnön osalta. Inventointiaineistoa hyödynnetään ensisijaisesti maakuntakaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa.

Satakunnan rakennetut kulttuuriympäristöt 2023 – Satakunnan rakennetun ympäristön päivitys- ja täydennysinventoinnin loppuraportti

Satakunnan rakennetut kulttuuriympäristöt 2023 – PAKKI-inventointitietokannan aineistot kunnittain:

Eura Jämijärvi Merikarvia Rauma
Eurajoki Kankaanpää Nakkila Siikainen
Harjavalta Karvia Pomarkku Säkylä
Huittinen Kokemäki Pori Ulvila

Tiedote 12.6.2023 SATAKUNNAN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN PÄIVITYSINVENTOINTI VALMISTUNUT 

Tiedote 2.3.2022 SATAKUNNAN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN PÄIVITYSINVENTOINTI ALKAA

Tiedote 6.5.2022 SATAKUNNAN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN PÄIVITYSINVENTOINNIN MAASTOTYÖT ALKAVAT

Satakunnan viherrakenneselvitys

Satakunnan viherrakenneselvityksessä on määritelty olemassa olevan luontotiedon pohjalta Satakunnan tärkeimmät luonnon ydinalueet sekä erilaisten paikkatietoaineistojen ja maastokäyntien pohjalta niiden ekologisia yhteyksiä eli viherkäytäviä.

Satakuntaliitto hyödyntää koko maakunnan kattavaa viherrakenneselvitystä Satakunnan maakuntakaavojen uudistamistyössä yhtenä suunnittelun tausta-aineistona.

Tiedote 30.11.2021

Satakunnan viherrakenneselvitys 2021 – raportti

Selvityksen tiivistelmä – diaesitys

Satakunnan ampumarataselvitys

Satakunnan ampumarataselvitys ja siihen liittyvät aineistot ovat omalla sivullaan.

Linkki Satakunnan ampumarataselvityksen sivulle