Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 aineistot ja selvitykset

Lakisääteiset asiakirjat:

Kaavakartta 1:100 000:

Kaavamerkinnät ja -määräykset (1,04Mt)

Muut aineistot:

Kaavayhdistelmä (epävirallinen) 1:100 000:

Selostus, osa A

Erillisliitteet:

Selostus, osa B: Teemakohtaiset taulukot ja kartat

Selostus, osa C: Vaikutusten arviointi

Satakunnan maakuntakaavan kumottava aineisto

Kaavakartta 1:100 000 (kumottavat merkinnät):

Kumottavat kaavamerkinnät ja -määräykset

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 selvitykset:

Turvetuotanto

Terminaalitoimintojen alueet

 Aurinkoenergian tuotanto

Kaupan palveluverkko

 Natura-arviointi