Robotiikka- ja automaatioklusteri

Satakunnassa on yli 100 yrityksen automaation, robotiikan, tunnistusteknologian ja tekoälyn Robocoast-yrityskeskittymä. Robocoast-verkostossa on yritysten lisäksi mukana myös tutkimus-, kou­lutus- ja kehitysorganisaatioita.

Satakunnassa on kansainvälisesti merkittävä ja kasvava yli 100 yrityksen automaation, robotiikan, tunnistusteknologian ja tekoälyn Robocoast-yrityskeskittymä. Keskittymän toimijoilla on toisiaan täydentävää osaamispohjaa ja yhteisiä tavoitteita sekä kansalliselle että kansainväliselle kasvulle.

Robocoast-verkostossa on yritysten lisäksi mukana myös tutkimus-, kou­lutus- ja kehitysorganisaatioita. Robocoast on v. 2017 lähtien ollut yksi EU:n Digital Innovation Hub:eista (DIH). Käynnistyvän Digitaalinen Eurooppa -ohjelman (DEP) moottoreina toimivat kansalliset European Digital Innovation Hubs -organisaatiot (EDIH). EDIH-palvelut tulee saada lähelle valmistavaa vientiteollisuutta. Yritysten vahvasti tukema Robocoast-konsortio on valittu yhdeksi Suomen EDIH-organisaatio -ehdokkaaksi. Robocoast EDIH:n tavoitteena on Suomen vientiteollisuuden ja siihen kuuluvien alihankintaketjujen kasvun ja kilpailukyvyn kehittäminen sekä kansainvälisten huippuosaajien ja investointien houkuttelu.

Pori on yliopistokeskuskaupunkina solminut valtion kanssa ekosysteemisopi­muksen, joka mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden tueksi. Automaatio ja robotiikka on toinen Porin sopimuksen painopistealueista.

Automaation, robotiikan ja tekoälyn käyttö lisää resurssitehokkuutta, vähähiilisyyttä ja vihreää kasvua. Satakunnassa soveltamiskohteet ovat pääasiassa perinteisessä energia- ja resurssi-intensiivisessä teollisuudessa sekä bio- ja kiertotaloudessa, mutta myös sote-alalla. Digitalisaation ja tiedolla johtamisen avulla Satakunnassa uudistetaan sairaaloiden ja perusterveydenhoidon toimintaa ja palveluja sekä parannetaan hoidon vaikuttavuutta kansalaisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Digitalisaatio siirtää painopistettä kohti terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä. RoboAI-yhteiskäyttölaboratorion toimintaa on tärkeä vahvistaa uusilla infrastruktuuri-investoinneilla.

Osaavan työvoiman saannin varmistamiseksi alan korkeakoulutusta tulee lisätä, laajentaa ja mahdollistaa sen nopea ja joustava räätälöinti suoraan työelämässä olevien tarpeisiin. Kansainvälisten opiskelijoiden määrää tulee lisätä. Myös alalla jo töissä oleva henkilöstö tarvitsee täsmätäydennyskoulutuksia.

Satakunnassa on huippuosaamista automatisoiduissa logistiikkajärjestelmissä.

Intralogistiikan automaatiojärjestelmän kärkiyritys Cimcorp Ulvilassa.