Kansainvälinen toiminta

Satakuntaliitto avaa ja ylläpitää kansainvälisiä yhteistyösuhteita maakunnan oman edunvalvonnan hyväksi. Toiseksi yhteistyösuhteita hoidetaan, jotta maakunnan toimijat voivat hyödyntää yhteyksiä oman osaamisensa esille tuomisessa sekä kansainvälisen yritys- ja hankeyhteistyön toteuttamisessa.Satakuntaliiton kansainvälinen toiminta suuntautuu Eurooppaan. Lisäksi Satakuntaliitto on tukenut yhteistyötä Kiinassa. Satakunnalla on ollut vuodesta 2008 lähtien yhteistyösopimus Changzhoun kaupungin kanssa sisältäen virallisen ystävyysaluetoiminnan lisäksi korkeakoulujen ja yliopistojen välistä yhteistyötä. Yhteistyön koordinointia on hoitanut Satakunnan ammattikorkeakoulu, tutustu lisää SAMK:in sivuilla. Satakuntaliitto tuki myös Ningbo-yhteistyömekanismia, jossa keskityttiin erityisesti automaatioon ja robotiikkaan. Päätoimijana Ningbo-yhteistyössä on ollut Prizztech Oy (lue lisää Prizztechistä).

Toiminta Euroopassa

Länsi-Suomen Allianssi (WFA)

Satakuntaliitto yhdessä neljän muun (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Österbotten/Pohjanmaa) Länsi-Suomen maakunnan kanssa muodostaa Länsi-Suomen Allianssin (WFA). Liitot toimivat yhteistyössä mm. Euroopan unionin suuntaan. Maakunnat vaikuttavat yhdessä kansalliseen aluepolitiikkaan ja erityisesti EU:n alue- ja rakennepolitiikkaan.

Eurooppa-toimisto (WFEO)

West Finland European Office (WFEO) eli Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto on neljän maakunnan liiton (Satakuntaliitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Suomen liitto ja Pohjanmaan liitto) yhteinen toimipiste Brysselissä. Eurooppa-toimisto on näiden maakuntien edunvalvontatoimisto, joka palvelee myös maakuntien toimijoita näiden kansainvälisissä verkostoitumis- ja hanketarpeissa. Lisätietoja WFEO:n omien sivujen kautta (linkki ohjaa pois Satakuntaliiton sivuilta).

Palvelut Brysselissä ja Suomessa

Edunvalvonnan lisäksi toimisto ylläpitää tiedotusverkkoa, johon alueen toimijat voivat kirjoittautua WFEO:n sivuston kautta. Toimiston henkilökunta opastaa ja auttaa muiden muassa osaamisen esille tuomisessa ja markkinoinnissa, sopivien ohjelmien ja hankerahoitusten etsimisessä, yhteistyökumppaneiden haussa ja EU-tiedon hankkimisessa. Vierailevat ryhmät saavat apua vierailuohjelmien suunnittelussa. Toimiston henkilökunta vierailee säännöllisesti maakunnissa, järjestää yhteistyötapaamisia, seminaaritilaisuuksia ja esitelmiä ajankohtaisista EU:n politiikka-aloista. Brysselissä järjestään vuosittain myös omia seminaareja ja osallistutaan eri verkostojen toimintaan. Näistä kenties merkittävimmät ovat ERRIN- (European Regions Research and Innnovation Network), lisätietoja ja ERIAFF-verkostot (European Regions for Innovation in Agriculture, Food & Forestry) lisätietoja.

Jokimaisema Porista