Alue 22: Peittoo, Pori

Hyväksymisvaiheen ja ehdotusvaiheen 2 havainnollistamismateriaali

Näkyvyysaluekartta (pdf 0,9 Mb)
Näkyvyysaluekartta osoittaa ne alueet, joille näkyy osia vähintään yhdestä tuulivoimalasta. Näkyvyysalueanalyysi perustuu laskentaan, joka huomioi maaston korkeussuhteet sekä voimaloiden korkeudet. Metsät, ja tiheästi rakennetut asuinalueet on huomioitu laskennassa näköesteinä.