Toisen asteen koulutuksen neuvottelukunta

Satakunnan maakuntahallitus on kokouksessaan 6.3.2017 asettanut toisen asteen ammatillisen koulutuksen neuvottelukunnan. Koulutuksen ennakointiin liittyvän koordinointitehtävänsä mukaisesti Satakuntaliitto kutsuu maakunnan toisen asteen ammatillisen koulutuksen toimijat yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan Satakunnan toisen asteen ammatillisen koulutuksen tilanteesta, tulevaisuudesta ja yhteistyön kehittämis-mahdollisuuksista. Satakunnan toinen aste on maakunnalle tärkeä kilpailu- ja vetovoimatekijä. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen murros sekä ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat uudistustavoitteet luovat haasteita koulutusorganisaatioille. Koulutuksen yleisessä toimintaympäristössä on myös tapahtumassa nopea ja laajamittainen muutos mm. digitalisaation myötä.

Neuvottelukunnan tavoitteena:

 • toisen asteen reformin mukaisen koulutuksenjärjestäjien yhteistyövelvoitteen (106§) vahvistaminen,
 • neuvottelumenettelyn toteuttaminen koulutuksenjärjestäjien kesken esim. koulutusten aloitusajankohdista sekä sisältöjen painotuksista,
 • vuoropuhelu työ- ja elinkeinohallinnon ja koulutuksenjärjestäjien välillä erityisesti työvoimakoulutuksen tarjonnan suunnittelussa,
 • koulutuksenjärjestäjien jatkuva dialogi alueen elinkeinoelämän kanssa työelämälähtöisyyden lisäämiseksi koulutusprosessin kaikkiin vaiheisiin,
 • alueellisten pitkän ja keskipitkän aikavälin osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi osana maakunnan strategista aluekehittämistä.
 • Katja Laitinen

  Katja Laitinen

  Ohjelmapäällikkö

  +358 44 711 4360
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi